Amortized cost là gì

  -  

IFRS 9 đề cập đến việc phân loại tài sản tài chính và nợ buộc phải trả, ghi nhận ban đầu, tiến công giá ban sơ và tiếp theo. Đối với phần lớn vấn đề còn sót lại không được đề cập mang đến trong IFRS 9, áp dụng chuẩn chỉnh mực IAS 39.

Bạn đang xem: Amortized cost là gì

Bạn đã xem: Amortised cost là gì

Đang xem: Amortized cost là gì

Phạm vi áp dụng

IFRS 9 được áp dụng đối với cả các phương tiện tài chính, trừ: Đầu tư vào các công ty con, công ty links và các liên doanh.

Nội dung kiến thức

I. Ghi nhận quy định tài chính (Recognition of financial instruments)

1. Ghi nhận ban sơ (Initial recognition)

Financial asset và Financial liability cần được ghi thừa nhận trong bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệptham gia những thỏa thuận tải bán những công gắng tài chủ yếu được tiến hành theo phù hợp đồng.

2. Ghi sút (Derecognition)


*

Có thể chỉ một phần của tài sản tài chủ yếu hoặc nợ buộc phải trả bị diệt ghi nhận, nếu vừa lòng các điều kiện sau:

Dòng chi phí được khẳng định cụ thể; hoặcXác định được tỉ lệ khớp ứng trong cái tiền.

Xem thêm: Game 18+: Võ Thần Vô Song: Tuyệt Tác Chiến Thuật Đồ Họa Sánh Ngang Console Ra Mắt Landing, Tặng Thần Tướng Trương Phi

Ví dụ: Một doanh nghiệp sở hữu trái phiếu thì công ty đó gồm 2 quyền riêng biệt liên quan lại đến dòng tiền đi vào doanh nghiệp

Liên quan cho giá trị ban sơ (Face value of bond)Liên quan cho lãi vay (Interest)

Doanh nghiệp đó hoàn toàn hoàn toàn có thể lựa chọn buôn bán quyền thu lãi vay cho một bên thứ ba, sót lại vẫn duy trì quyền dìm lại toàn cục giá trị Face value của trái khoán đó.

Khi ghi giảm hình thức tài chính, khoản tiền bao gồm trong Net profit or loss trong kỳ được khẳng định như sau:

Carrying amount của asset/liability (hoặc một phần) được chuyển nhượng bàn giao X

Trừ đi: Proceeds received/paid (X)

Chênh lệch (sẽ được hạch toán vào P&L) X

II. Đo lường lý lẽ tài bao gồm (Measurement of financial instrument)

1. Measurement of Financial assets (Bên tải tài sản tài chính)

a. Debt instrument (Công vắt nợ)

Ghi dìm ban đầu: Debt instrument luôn được ghi nhận ban sơ theo Fair value (số tiền thực chi):

Fair value của những khoản bắt buộc trả (market value) + ngân sách phát sinh liên quan trực tiếp

Sau ghi thừa nhận ban đầu: Debt instrument được phản ánh theo Amortised cost hoặc Fair value:Financial asset được xác minh theo Amortised cost: khi Financial asset được đầu tư nắm giữ nhằm thu lãi cho tới ngày đáo hạn (Held lớn maturity investment):

OB + Interest income – Interest received

Note:

Interest income (Thu nhập lãi vay): các khoản thu nhập từ lãi vay thực tế mà người giải ngân cho vay nhận được. Vì chưng đó, Interest income được xem theo effective rate (lãi suất thực tế).Interest received (Lãi vay nhấn được): bạn phát hành sử dụng để tính tiền lãi hàng kỳ. Bởi đó, Interest received được xem theo lãi suất danh nghĩa.

Xem thêm: Game Thay Đồ Cho Công Chúa Winx Xinh Đẹp, Game Thay Đồ Cho Công Chúa Winx

Financial asset được xác định theo Fair value through other comprehensive income: lúc Financial asset được sở hữu để thu lãi cho tới ngày đáo hạn nhưng có thể sẵn sàng bán nếu như việc bán kia thu về công dụng cao rộng (Available for sale).