ARGMAX LÀ GÌ

  -  

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm NumPy argmax () để tìm chỉ số của phần tử tối đa trong mảng.

Bạn đang xem: Argmax là gì


NumPy là một thư viện mạnh mẽ cho tính toán khoa học bằng Python; nó cung cấp mảng N-chiều có hiệu suất cao hơn danh sách Python. Một trong những thao tác phổ biến bạn sẽ thực hiện khi làm việc với mảng NumPy là tìm giá trị lớn nhất trong mảng. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể muốn tìm chỉ mục tại đó giá trị lớn nhất xảy ra.

Hàm argmax () giúp bạn tìm chỉ số của giá trịlớn nhất trong cả mảng một chiều và nhiều chiều. Chúng ta hãy tiến hành tìm hiểu cách thức hoạt động của nó.

Cách tìm chỉ mục của phần tử tối đa trong mảng NumPyCú pháp của hàm NumPy argmax ()Sử dụng NumPy argmax () để tìm chỉ mục của phần tử tối đaSử dụng NumPy argmax () để tìm chỉ mục của phần tử tối đa trong mảng 2DChỉ mục của phần tử tối đa dọc theo hàng (trục = 0)Chỉ mục của phần tử tối đa dọc theo cột (trục= 1)Sử dụng Tham số tùy chọn ra trong NumPy argmax ()Sự kết luậnShare this post!

Cách tìm chỉ mục của phần tử tối đa trong mảng NumPy

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần cài đặt Python và NumPy. Bạn có thể viết mã bằng cách khởi động Python REPL hoặc khởi chạy sổ ghi chép Jupyter.

Đầu tiên, hãy nhậpNumPy với bí danh thông thường là np.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Phím Pubg Mobile Trên Pc Tencent Gaming Buddy

import numpy as npBạn có thể sử dụng hàm NumPy max () để nhận giá trị lớn nhất trong một mảng (tùy chọn dọc theo một trục cụ thể).

array_1 = np.array(<1,5,7,2,10,9,8,4>)print(np.max(array_1))# Output10Trong trường hợp này, np.max (array_1) trả về 10, điều này đúng.

Giả sử bạn muốn tìm chỉ mục mà tại đó giá trị lớn nhất xuất hiện trong mảng. Bạn có thể thực hiện phương pháp tiếp cận hai bước sau:

Tìm phần tử tối đa.Tìm chỉ số của phần tử tối đa.

Trong mảng_1, giá trị lớn nhất của 10 xuấthiện ở chỉ mục 4, sau khi lập chỉ mục bằng không. Phần tử đầu tiên ở chỉ số 0; phần tử thứ hai ở chỉ mục 1, v.v.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Game Chơi 2 Người Qua Bluetooth Cho Android, Two Guys & Zombies (Bluetooth

Để tìm chỉ mục tại đó giá trị lớn nhất xảy ra, bạn có thể sử dụng hàm NumPy where (). np.where (điều kiện) trả về một mảng tất cả các chỉ số trong đó điều kiện là Đúng.

Bạn sẽ phải nhấn vào mảng và truy cập mục ở chỉ mục đầu tiên. Để tìm giá trị lớn nhất xảy ra ở đâu, chúng ta đặt điều kiện là array_1 == 10; nhớ lại rằng 10 là giá trị lớn nhất trong mảng_1.

print(int(np.where(array_1==10)<0>))# Output4Chúngtôi đã sử dụng np.where () chỉ với điều kiện, nhưng đây không phải là phương pháp được khuyến nghị để sử dụng hàm này.

RICH888VN
Kubet