BẢN TƯỜNG TRÌNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Bản tường trình sự việc
English translation:Report
Entered by:This person is a detnhatrang.com.vn Certified PRO in Vietnamese khổng lồ EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a detnhatrang.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGOBạn đang xem: Bản tường trình tiếng anh là gì

08:39 Aug 25, 2017
Vietnamese lớn English translationsLaw (general)
Vietnamese term or phrase: Bản tường trình sự việc
Nhờ các huynh giúp! Context: Hôm nay, ngày..., tôi xin tường trình....
This person is a detnhatrang.com.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a detnhatrang.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*

Local time: 14:44
Report
Explanation:Trong ngữ cảnh này, chúng buộc phải sử dụng động trường đoản cú tường trình chđọng không hẳn danh từ. To day, .........., I would like to report .....

*

This person is a detnhatrang.com.vn Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a detnhatrang.com.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 14:44

Summary of answers provided
5ReportThis person is a detnhatrang.com.vn Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means to lớn be a detnhatrang.com.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO


Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Keep Out Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Keep Out Trong Câu Tiếng Anh

*

5Statement of FactsThis person is a detnhatrang.com.vn Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a detnhatrang.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linc Hoang

*

4Report of Events/ Event ReportThis person is a detnhatrang.com.vn Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a detnhatrang.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran

*Xem thêm: Mở L/C Là Gì,Bài Viết Dễ Hiểu Cho Người Mới Bắt Đầu, Lc Là Gì Vậy

This person is a detnhatrang.com.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a detnhatrang.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo