BRAG LÀ GÌ

  -  
Danh từ bỏ 1. Sự khoe khoang nói phét 2. (Mỹ) fan khoe khoang chém gió (cũng braggadocio) Động trường đoản cú khoe khoang khoác lác
Dưới đây là những mẫu câu gồm chứa từ "brag", trong cỗ từ điển tự điển y học Anh - detnhatrang.com.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ brag, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ brag trong bộ từ điển từ điển y học Anh - detnhatrang.com.vnệt

1. Don"t brag.

Bạn đang xem: Brag là gì

Đừng khoác lác nữa.

2. Does not brag 2.

Khoe bản thân 2.

3. But let us not brag.

Nhưng bọn họ chớ khoe khoang.

4. 21 Should We Brag About Anything?

21 có nên khoe vùng không?

5. I just told you not to lớn brag!

bố nói bé là đừng có mà khoác lác!

6. But you can"t brag in front of me.

Nhưng bé không khoác lác trước mặt ba được đâu nhé.

7. First Corinthians 13:4 states: “Love . . . Does not brag.”

I Cô-rinh-tô 13:4 nói: “Tình yêu-thương... Chẳng khoe mình”.

8. Company likes to brag that courtyard , which displays word " thủ thuật , " is detnhatrang.com.vnsible from space .

công ty muốn thể khoe vùng rằng sân trước của họ mà bao gồm trưng bày chữ hack , sẽ có thể nhìn phiêu lưu từ trong không gian .

9. They would brag, or boast, about themselves and look down on everyone else.

họ khoe khoang về mình và coi thường rẻ người khác.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Collateral Damage Là Gì, Collateral Damage Có Nghĩa Là Gì

10. Now, I don"t mean to brag, but I make a mean wheat rat stew.

Tôi không muốn khoe khoang, nhưng loài chuột đồng hầm là món ruột của tôi.

11. Your peers at school brag about their escapades, và they don’t seem lớn be hurting.

các bạn thấy bằng hữu trong trường huênh hoang về đầy đủ cuộc “phiêu giữ tình ái” và hình như họ chẳng bị gì cả.

12. Brother Morris said: “That’s something khổng lồ brag about —to have insight and knowledge of Jehovah God.

Anh Morris nói: “Chúng ta hãy khoe mình vì tất cả trí khôn biết về Đức Giê-hô-va.

13. The prevalence of boasting raises the question: Is it healthy to brag of one’s own assets & abilities?

Vì có nhiều người khoe khoang nên thắc mắc được đặt ra là: Khoe khoang về gia tài và khả năng của chính bản thân mình có cần là giỏi không?

14. So one day Jesus told them a story to lớn show them how wrong it was to lớn brag about themselves.

vày đó, một hôm Chúa Giê-su kể đến họ một câu chuyện cho biết khoe khoang về mình là không đúng lầm như thế nào.

15. Allow me lớn brag, either I don"t bởi something, once I choose to vì it, I"ll do my best.

cho phép tôi khoe khoang... Hoặc tôi không làm cho điều gì cả... Một lúc tôi đã quyết định làm gì, tôi sẽ hết sức chú tâm.

16. Where I save lives, allowing you khổng lồ brag to lớn rich people so they"ll give you more money khổng lồ spend on mris và low-cut tops.

giúp cô moi tiền triệu phú để download máy cộng hưởng từ và áo hở ngực.

Xem thêm: Tư Vấn Lập Đơn Vị Trực Thuộc Là Gì ? Tại Sao Cần Phải Biết Đơn Vị Trực Thuộc

17. None of us lượt thích to hear someone brag about himself, bởi we?— Let’s remember Jesus’ words: ‘Just as you want other people to do to you, vày the same way lớn them.’

không có bất kì ai trong chúng ta thích nghe một bạn khoe khoang về tay phải không?— Hãy ghi nhớ lời của Chúa Giê-su: ‘Ngươi muốn người khác làm cho mình thể nào, cũng làm cho họ thể ấy’.