Bút toán tiếng anh là gì

  -  

Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng – Để công việc của người sử dụng được dễ dãi cùng thuận tiện hơn, chúng ta luôn luôn phải có kỹ năng về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng thế. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi đang tổng vừa lòng danh sách từ bỏ vựng giờ anh siêng ngành kế tân oán – kiểm toán nhưng các bạn hay chạm mặt vào lĩnh vực này, mong muốn chúng để giúp đỡ chúng ta thuận lợi làm việc vào môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán thù bằng giờ đồng hồ Anh thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Bút toán tiếng anh là gì

Đang xem: Bút ít toán thù tiếng anh là gì

*

** Dưới đấy là mọi tự vựng giờ Anh chăm ngành kế toán phổ cập duy nhất bây chừ, thuộc công ty chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: Ngân sách phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: desgin cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách xây dừng cơ bản dsống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn chào bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu đụng cùng đầu tư nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: Chi phí ngóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người cài trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguim giá bán gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản thế định

37. General & administrative sầu expenses: giá thành thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công ráng, phép tắc trong kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên giá gia sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mlàm việc đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên ổn giá tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề nghị trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài thiết yếu nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư triệu chứng khân oán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đã xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu hễ khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners” equity: Nguồn vốn nhà ssinh hoạt hữu

71. Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài sẽ đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá thành phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài bao gồm nlắp hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nthêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn hội chứng khoán nđính hạn

92. Stockholders” equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables lớn the State budget—- Thuế cùng những khoản đề nghị nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners” equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn với phúc lợi

** Một số từ vựng chuyên ngành lúc kế tân oán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề nghị trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản đề nghị thu

4. Accrual basi: phương thức kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế tân oán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: tkhô hanh toán thù bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn toán bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại tkhô giòn toán thù ko dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng liên quan mang đến kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative sầu expenses: Ngân sách chi tiêu cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá thành chuyển động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo đảm hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá bán gốc

** Các cách làm trong giờ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh ngthương lượng mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ đề xuất trả cuối kỳ – số dư nợ đề nghị trả thời điểm đầu kỳ + những khoản ưu tiên nhận thấy + Các khoản chi phí nợ trả mang đến đơn vị hỗ trợ + bù trừ giữa nợ bắt buộc thu với nợ bắt buộc trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (cực hiếm thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Bài Binh 6 Lá Không Bao Giờ Thua, Cách Chơi Bài Binh Ấn Độ

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

Trên đấy là rất nhiều từ bỏ vựng chuyên ngành kế toán được thực hiện các tuyệt nhất ngơi nghỉ từng công ty.

Xem thêm: Troubleshoot Là Gì ? Tự Động Sửa Lỗi Cho Gà Mờ Công Nghệ 2021

Để có thể làm cho giỏi rộng vào từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay lập tức bay giờ đồng hồ chúng ta đề nghị kim chỉ nan Xu thế cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà có thể biện pháp xuất sắc với hiệu quả tốt nhất bay tiếng là không chấm dứt cải thiện kỹ năng cũng tương tự kinh nghiệm thao tác làm việc của chính mình qua những khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thù nghỉ ngơi những trung trung tâm.