Capital stock là gì

  -  
The company has a present authorized capitalization of 1,200,000,000 shares of capital stoông xã with a $1.00 par value per cốt truyện.

Bạn đang xem: Capital stock là gì


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ detnhatrang.com.vn.

Xem thêm: 'Attack On Titan' Movie Is Missing The Most Popular Character

Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Wording Là Gì Nghĩa Của Từ Wording


the total value of the buildings, machines, etc. within a particular economy, or owned by a particular company, which are used khổng lồ produce goods and services:
In developed economies, where the capital stoông chồng is already large, technological advances and efficiency gains are key.
*

something that many people want khổng lồ read or that a particular group of people should read

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn detnhatrang.com.vn English detnhatrang.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語