Chuyên cần là gì

  -  
Below are sample sentences containing the word "chuyên cần" from the Vietnamese Dictionary. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chăm cần", or refer to the context using the word "siêng cần" in the Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Chuyên cần là gì


1. Sự chăm cần:

2. Chuyên cần học hỏi và chia sẻ Kinc Thánh

3. Phần mình chuyên cần giảng rao

4. cần ta siêng cần tra coi.

5. Chuyên ổn cần thực hiện ý Cha,

6. Công việc, cách thức, sự siêng cần.

7. Ta siêng cần, quyết trung khu có tác dụng chứng

8. Vậy hãy thức dậy, hãy chăm cần hơn

9. Không nghĩ về cô cũng nằm trong dạng chuyên cần.

10. Ông chuyên cần khuyên bảo ý kiến của Kinc Thánh

11. Như vậy cần có quyết tâm với siêng cần mỗi ngày.

12. Cậu ấy thật sự chuyên cần nhằm đã có được mục tiêu.

13. Nếu vậy, họ cần chuyên cần hỗ trợ bạn bè kia.

14. Trái lại, sự chuyên cần và phục tùng là mọi yên cầu bao gồm.

15. An Ma 32:42 đề cùa tới sự chuyên cần với lòng kiên nhẫn.

16. Viết ra điều các em nghĩ về Việc chăm cần tìm kiếm Tức là gì.

17. Hãy siêng cần hơn vào câu hỏi tuân thủ theo đúng tnóng gương và các giáo lệnh của Ngài.

18. Một giải pháp khác nhằm thuộc đi với Đức Chúa Ttách là chuyên cần phụng sự Ngài.

19. b) Tại sao những người dân chăn cừu thiêng-liêng bắt buộc siêng cần giao lưu và học hỏi Kinh-thánh?

trăng tròn. Làm sao chúng ta biết được Đa-ni-ên là một trong những học viên Kinch Thánh siêng cần?

21. 20 Thế thì bằng mọi giá hãy liên tiếp siêng cần học hỏi Lời Đức Chúa Ttách.

22. Nếu chăm cần học hỏi và giao lưu cá thể, bạn có thể thừa nhận lãnh phần nhiều công dụng nào?

23. Chuim cần cầu nguyện về số đông đặc điểm đó hoàn toàn có thể giúp cho bạn biết yêu cầu mở màn vắt nào.

24. Nê Phi cung ứng một ví dụ tuyệt đối về Việc chăm cần tra cứu tìm sự mặc khải.

25. lúc được chỉ định trau xanh dồi bất kỳ đặc điểm nào của khoa nạp năng lượng nói, hãy thiệt siêng cần.

26. Cách đây một vài ba tuần, tôi thấy một thầy trợ tế mới ban đầu con đường siêng cần kia.

27. Các nỗ lực chăm cần của các em để “luôn luôn luôn luôn canh chừng giáo hội”23 đang thành công.

Xem thêm: Top 10 Game Online Cho Các Cặp Đôi Yêu Nhau, Yêu Xa, Top 10 Game Dành Cho Các Cặp Đôi Thêm Gắn Kết

28. * Họ khôn xiết chăm cần tìm hiểu thánh tlỗi nhằm có thể gọi được lời của Thượng Đế, AnMa 17:2.

29. Các em sẽ thấy sự chăm cần của bản thân nhằm triển khai những điều ngay lập tức chính là vào tầm nào?

30. Mặc dù sự chuyên cần của em, JieLei vẫn chưa tồn tại một hội chứng ngôn vững mạnh mẽ về Sách Mặc Môn.

31. * Họ rất chuyên cần khám phá thánh thư để rất có thể đọc được lời Thượng Đế, AnMa 17:2–3.

32. Qua cố gắng nỗ lực chuyên cần của bạn dạng thân, anh đã trở thành gia sư, dạy học tập cho những trẻ nhỏ trong buôn bản.

33. * Theo Anh Cả Maxwell, bạn cũng có thể làm cái gi nhằm ship hàng với ý thức chuyên cần ngần ngừ mệt nhọc mỏi?

34. Đó là tác dụng của sự việc khoác khải từ bỏ Thượng Đế, cố nhiên sự ân hận cải, vâng lời cùng chăm cần cá nhân.

35. Theo như 1 Nê Phi 10:19, những người siêng cần tìm kiếm kiếm đang nhận được các điều huyền nhiệm của Thượng Đế.

36. Nlỗi phần đông nhạc sĩ năng lực tuyệt vời và hoàn hảo nhất đều biết, cần được siêng cần luyện tập để mô tả music một cách tuyệt vời nhất.

37. Martin Luther bao gồm trí tuệ nhan sắc bén, bao gồm trí tuệ quái đản, tất cả sự tiếp nối trường đoản cú vựng, với gồm đức làm việc chăm cần.

38. Ông nói: “Ta bắt buộc như thế nào không cảm kích trước sự việc siêng cần, tkhô hanh nhã cùng trung thành với chủ của Các Thánh Hữu Ngày Sau này.”

39. Những fan dân Châu Phi đã có tác dụng tôi cảm cồn vì quyết vai trung phong với sự chuyên cần của họ đặt tại lại vào khu vực của Chúa.

40. Nhỏng Gia-cốp và Ra-chên, không ít người ngày này có thể xác nhận rằng chỉ cố gắng siêng cần bắt đầu được Đức Giê-hô-va ban phước.

41. Sự siêng cần của tín đồ mẹ này biến hóa sự hân hoan của đứa con gái của bà—và tôi nhấn mạnh vấn đề điều đó với 1 dấu chấm than.

42. Họ hoàn toàn có thể có tác dụng như vậy sang 1 nỗ lực cân đối, kiên cường với chuyên cần để đọc với áp dụng những vẻ ngoài với kỹ năng cơ phiên bản.

43. 3 Đặt ra các kim chỉ nam rõ nét cùng chăm cần hướng tới kia để giúp đỡ bọn họ tân tiến trong quá trình rao giảng trong khi trau xanh dồi khả năng.

44. 5 Chúng ta buộc phải đều đặn mang đến dự Trường Thánh Chức Thần Quyền, hầu thừa nhận lãnh lợi ích vị sự chăm cần của anh ý giám thị với hầu như anh prúc góp.

45. Txuất xắc vì vậy, họ kiếm tìm kiếm ân điển của Ngài nhằm xong xuôi cùng tưởng thưởng trọn cho những nỗ lực chăm cần độc nhất vô nhị của chính mình (xin xem 2 Nê Phi 25:23).

46. Như vậy kéo dãn thêm bố mon nữa và qua sự siêng cần hằng ngày của bà, đôi bàn chân của bà đã doạng thẳng được cùng bà đang tập đi trở lại.12

47. Ông sẽ nói ra đức tin, đức hạnh, sự hiểu biết, huyết độ, lòng kiên trì, sự tin kính, lòng hiền đức, có nhân và sự chuyên cần.10 Và hãy nhờ rằng lòng khiêm nhường!

48. Việc học hỏi và chia sẻ phúc âm để xúc tiến sự cải đạo và góp phúc âm thnóng sâu vào lòng của học viên đòi hỏi những giáo viên nhiều hơn thế là chỉ cố gắng nỗ lực chăm cần.

49. 23 Tất cả những người tự Ba-by-lôn hồi hương sẵn lòng làm việc chuyên cần và minh chứng rằng trong trái tim trí họ đặt sự thờ phượng Đức Giê-hô-va lên trên hết.

Xem thêm: Futsal Là Gì ? Luật Thi Đấu Bóng Đá Futsal Bóng Đá Futsal Là Gì

50. 4 Hãy thịnh hành rộng lớn rãi: Việc bổ ích phân phạt tạp chí tùy trực thuộc những vào sự siêng cần chuẩn bị lời trình diễn, lập thời khóa biểu cùng bố trí để đi rao giảng.