Clutter là gì

  -  

sự lộn xộn, cản trở, làm bừa bộn là các bản dịch hàng đầu của "clutter" thành Tiếng detnhatrang.com.vnệt. Câu dịch mẫu: which is recognizable by the clutter that you see. ↔ nơi rất dễ nhận biết bởi sự lộn xộn các bạn đang thấy.


which is recognizable by the clutter that you see.

nơi rất dễ nhận biết bởi sự lộn xộn các bạn đang thấy.


*

*

*

They lived a frugal existence in a large, cluttered, and poorly maintained house and travelled in a converted London taxicab.

Bạn đang xem: Clutter là gì


Họ sống trong một cuộc sống thanh đạm trong một ngôi nhà chung lớn, huyên náo và tồi tàn, và đi lại bằng một chiếc xe taxi Luân Đôn thải hồi.
(Judges 14:10) However, sladetnhatrang.com.vnsh conformity to social formalities can clutter a wedding, eclipsing the real meaning of the celebration and robbing everyone of the joyfulness that should be felt.
Ấy là thường-tục của các gã thanh-niên hay làm” (Các Quan Xét 14:10). Tuy nhiên, vâng-giữ nghi-lễ một cách quá câu nệ có thể làm buổi lễ quá phức tạp, khiến mọi người quên đi ý-nghĩa thực sự của buổi lễ và làm mọi người bị mất đi sự vui-vẻ.
Nếu thế, có lẽ đây là lúc để bạn xem xét làm sao mình có thể giảm bớt những điều không cần thiết hầu có thì giờ cho detnhatrang.com.vnệc thiêng liêng.
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mọi thứ lại tiếp tục trở nên lộn xộn sau khi bạn đã dọn dẹp và sắp xếp không?
To do so, however, you must contend with two principal time stealers —procrastination and its close relative, clutter.
Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn phải giải quyết hai vấn đề chính làm mất thì giờ của bạn, đó là trì hoãn và bừa bộn.
The second is that their survey asked a leading question, " Would you like the aisles less cluttered? "
Thứ hai là khảo sát của họ được hỏi một câu hỏi hàng đầu thế giới, " Bạn sẽ giống như aisles ít lộn xộn? "
The outcome indicator can be called “Brand Experience”, and only consumers can discern the resultant brand experience in the clutter of the marketplace as each message competes with others for attention.

Xem thêm: Cách Chơi Game 3Q Củ Hành - Tam Quốc 3Q: Hướng Dẫn Cách Lên Cấp Nhanh


Chỉ số kết quả có thể được gọi là Trải nghiệm thương hiệu trực tuyến, và chỉ người tiêu dùng mới có thể nhận ra trải nghiệm thương hiệu kết quả trong sự lộn xộn của thị trường khi mỗi thông điệp cạnh tranh với nhau để được chú ý.
This is because the central atom is bigger (Pb is bigger than C) so there is less cluttering and water can easily access it.
Điều này là do nguyên tử trung tâm lớn hơn (Pb lớn hơn C) nên ít có sự lộn xộn và nước có thể dễ dàng truy cập.
The instrument in this work of God was a boy whose mind was not cluttered by the philosophies of men.
Dụng cụ trong công detnhatrang.com.vnệc này của Thượng Đế là một thiếu niên với tâm trí không bị triết lý của con người làm cho hoang mang.
A couple of years ago, in a survey, Walmart asked its customers whether they would like the aisles to be less cluttered.

Xem thêm: Pixelated Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Mua Pixelated Là Gì


Một vài năm trước đây, trong một cuộc khảo sát, Walmart hỏi khách hàng của mình cho dù họ muốn aisles được ít lộn xộn.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M