Compulsory Là Gì

  -  
A compulsory sabbath rest is commanded for the lvà every seventh year to lớn allow fertility to lớn be restored to the soil.

Bạn đang xem: Compulsory là gì


In most parts of the world, primary education is the first stage of compulsory education, và is normally available without charge, but may be offered in a fee-paying independent school.
(Ở một vài giang sơn gồm một quy trình nối của trường trung học tập cơ sở giữa dạy dỗ đái học tập cùng dạy dỗ trung học) Ở hầu hết các khu vực trên thế giới, dạy dỗ tè học tập là quy trình tiến độ thứ nhất của giáo dục bắt buộc, cùng thường là miễn giá thành, mà lại rất có thể buộc phải trả khoản học phí vào một trường học tập chủ quyền.
Since 2003, education in public schools became không tính phí và compulsory ( Kenya Constitution,Article 53, 2010).
The financial redemption to lớn the landlord was not calculated on the value of the allotments, but was considered as a compensation for the loss of the compulsory labour of the serfs.
detnhatrang.com.vnệc mua lại tài bao gồm cho chủ nhà không được xem vào quý giá của giao khoán, mà lại được coi là khoản bồi thường mang đến detnhatrang.com.vnệc mất lao rượu cồn cưỡng bức của nông nô.
Optional kindergarten education is prodetnhatrang.com.vnded for all children between three và six years old, after which school attendance is compulsory for at least nine years.
Giáo dục thiếu nhi tùy lựa chọn được cung ứng cho toàn cục tphải chăng tự cha mang lại sáu tuổi, sau cấp ngôi trường này tphải chăng tyêu thích gia dạy dỗ nghĩa vụ vào tối thiểu chín năm.
The FIVB changed the rules in 1999 (with the changes being compulsory in 2000) lớn use the current scoring system (formerly known as rally point system), primarily khổng lồ make the length of the match more predictable và to lớn make the game more spectator- và teledetnhatrang.com.vnsion-friendly.
FIVB thay đổi bộ giải pháp vào khoảng thời gian 1999 (cùng với câu hỏi biến đổi bắt buộc vào khoảng thời gian 2000) lịch sự sử dụng cỗ quy định hiện tại (hay được biết dưới thương hiệu "rally point system" (hệ thống tính điểm theo từng đợt đánh), chấp thuận làm cho từng cuộc chiến hoàn toàn có thể tính toán thù được thời hạn cùng với dễ dự đân oán với thân thiết với detnhatrang.com.vnệc vạc sóng trên truyền họa.
Several current policies make corruption related to lớn lvà unusually profitable. The practice of compulsory land acquisitions, especially when prices are phối below market values, creates large uncontested profits for some, & this can contribute to lớn corruption.
Một số cơ chế hiện giờ khiến tđắm say nhũng tương quan cho đất đai trngơi nghỉ yêu cầu một nguồn lợi Khủng một biện pháp bất thường.detnhatrang.com.vnệc thực hiện cưỡng chế tịch thu khu đất nhất là Khi đất được định rẻ hơn cực hiếm Thị phần tạo thành phần nhiều khoản lợi nhuận Khủng rõ ràng so với một trong những bạn và vấn đề này rất có thể góp phần vào tsi mê nhũng.
Education is compulsory between the ages of six and fifteen years, và all children up lớn the age of eighteen must complete the first three years of secondary, including one sitting of the Junior Certificate examination.
Giáo dục đào tạo là vấn đề bắt buộc so với tphải chăng tự 6 mang đến 15 tuổi, cùng tổng thể ttốt đến tuổi 18 cần phải kết thúc tía năm đầu trung học tập, gồm một lần chất vấn chứng từ sơ cấp cho (Junior Certificate).
The company would also, as prodetnhatrang.com.vnded in the Compulsory Investment Program, expand the terminal & tracks, reMã Sản Phẩm xe taxi và traffic area, & rethiết kế the airport road system, with a detnhatrang.com.vnaduct, it would receive automatic baggage management, security control và new aircraft boarding bridges.
Công ty cũng trở thành hỗ trợ mang lại Chương trình Đầu bốn Bắt buộc mở rộng đơn vị ga với tuyến phố, sửa lại xe taxi cùng khu vực giao thông, và xây cất lại hệ thống mặt đường hàng ko, cả nhị trường bay vẫn nhận ra quản lý hành lý tự động, điều hành và kiểm soát an ninh và trang bị cất cánh new lên trên cầu.

Xem thêm: Cách Chỉnh Nút Pes 6 Giống Fifa Trên Laptop, Chỉ Cách Chơi Pes6 Bằng Bàn Phím Với, Nguyễn Tiến


When the A13 was built, the Gun Meadow ground was subject lớn a compulsory purchase order, resulting in the club modetnhatrang.com.vnng to its current home page on Crown Avenue.
Sau khi đường A13 được thi công, Gun Meadow buộc vào một trong những phù hợp rượu cồn giao thương bắt buộc, vị vậy dẫn tới detnhatrang.com.vnệc đưa đến sảnh bên ngày nay là Crown Avenue.
In 1913, Novonikolayevsk became one of the first places in Russia to lớn institute compulsory primary education.
Trong năm 1913, Novonikolayevsk đang trở thành một trong số những vị trí thứ nhất tại Nga khởi tố giáo dục tiểu học bắt buộc.
Many countries also specify a minimum school leadetnhatrang.com.vnng age, at which a person is legally allowed khổng lồ leave sầu compulsory education.
đa phần quốc gia cũng giải pháp một lứa tuổi tránh ngôi trường học về tối tgọi, trong khoảng từ bỏ 10 cho tới 18, ngơi nghỉ độ tuổi kia một bạn được phxay về pháp luật bong khỏi dạy dỗ phổ cập.
Sweden, Finl&, Estonia and India are amuốn the few countries which prodetnhatrang.com.vnde free school meals to lớn all pupils in compulsory education, regardless of their ability lớn pay.
Các một số loại bao gồm bữa tiệc học đường miễn phí: Thụy Điển, Phần Lan, Estonia cùng Ấn Độ nằm trong những không nhiều các nước nhà cung ứng bữa tiệc miễn mức giá đến tất cả học sinh trong giáo dục bắt buộc, bất kể khả năng bỏ ra trả của gia đình các em.
Although attendance is compulsory, only 68% of boys continue their education past primary school, & over half of the population is illiterate.
Mặc cho dù theo học tập là bắt buộc, tuy nhiên chỉ 68% số tthấp trai là học tè học tập, với hơn một phần hai dân số mù chữ.
+ 12 But the chief of the guard left some of the poorest people of the lvà to serve as detnhatrang.com.vnnedressers & as compulsory laborers.
+ 12 Nhưng quan lãnh đạo vệ binch chừa lại một vài bạn trong tầng lớp nghèo tốt nhất của xđọng để gia công vườn cửa nho với lao dịch.
Although education is not compulsory, the Government of Lesotho is incrementally implementing a program for không lấy phí primary education.
Mặc mặc dù dạy dỗ là không bắt buộc, nhưng Chính phủ Lesotho đã từng bước triển khai một chương trình dạy dỗ tè học miễn mức giá.
In the Oriental prodetnhatrang.com.vnnces, in addition to lớn normal taxes, compulsory work could be demanded from the population on a regular or an exceptional basis.

Xem thêm: Tải Game Đua Xe Mô Tô Miễn Phí, ‎Gravity Rider Game Đua Xe Moto Trên App Store


Tại các tỉnh giấc phía đông, xung quanh thuế má thường thì, người dân còn bị chống bách có tác dụng phu một biện pháp liên tiếp hoặc trong những ngôi trường phù hợp đặc biệt quan trọng.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M