CONFIDENTIAL LÀ GÌ

  -  

bí mật, kín, thích hợp với nhau là các bạn dạng dịch số 1 của "confidential" thành tiếng detnhatrang.com.vnệt. Câu dịch mẫu: One of these challenges is the matter of confidentiality. ↔ trong số những thử thách này là vấn đề giữ túng thiếu mật.


(meant to lớn be) kept secret within a certain circle of persons; not intended to be known publicly <..>


One of these challenges is the matter of confidentiality.

Một giữa những thử thách này là câu hỏi giữ bí mật.


*

*

The following sections will surdetnhatrang.com.vnve expiration or termination of this Agreement: Sections 1.2 (Beta Features) (last sentence only), 2.3 (Third party Requests), 3 (Confidential Information), 6 (Termination), và 8 (Miscellaneous).

Bạn đang xem: Confidential là gì


Các mục sau sẽ tiếp tục có hiệu lực thực thi hiện hành khi thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt: Mục 1.2 (Các nhân kiệt beta) (chỉ câu cuối), 2.3 (Yêu cầu bên thứ ba), 3 (Thông tin bảo mật), 6 (Chấm dứt) và 8 (Các pháp luật khác).
Discussions should not touch on confidential or sensitive issues about indidetnhatrang.com.vndual members or families.
Các cuộc luận bàn không đề nghị nhắc tới những vấn đề kín mật hoặc nhạy cảm về cá thể các tín hữu hoặc gia đình.
In December 2007, it was revealed that Jonathan Evans, head of the United Kingdom"s MI5, had sent out confidential letters to 300 chief executives & security chiefs at the country"s banks, accountants và legal firms warning of attacks from Chinese "state organisations".
Trong một hành động chưa từng có, tgđ Cơ quan lại Phản loại gián Anh MI5 Jonathan Evans sẽ gửi thư đến 300 CEO cùng Giám đốc an ninh của các ngân hàng, những công ty kế toán tài chính và công ty luật trong nước để lưu ý về phần lớn cuộc tấn công bình internet xuất phát từ "các tổ chức triển khai nhà nước Trung Quốc".
In August 2016, a confidential report by the United Nations and the OPCW explicitly blamed the Syrian military of Bashar al-Assad for dropping chemical weapons (chlorine bombs) on the towns of Talmenes in April 2014 and Sarmin in March năm ngoái and ISIS for using sulfur mustard on the town of Marea in August 2015.
Vào mon 8 năm 2016, một report bởi liên hợp quốc và tổ chức triển khai ủng hộ cấm vũ khí hóa học (OPCW) đổ lỗi ví dụ cho quân đội Syria Bashar al-Assad đến thả bom chất hóa học (chlorine) lên những thị trấn của Talmenes vào thời điểm tháng 4 năm 2014 và Sarmin vào tháng 3 năm 2015 và ISIS cho áp dụng lưu huỳnh mù tạt vào thị trấn Marea trong thời điểm tháng 8 năm năm ngoái .
18 In summary, a Christian imitates Jehovah by keeping certain matters confidential when necessary, revealing them only when appropriate.
18 Nói nắm lại, một tín đồ vật đấng Christ noi gương Đức Chúa Trời bằng phương pháp giữ kín những vấn đề nào kia khi bắt buộc thiết, bật mý chỉ bao giờ thích hợp.

Xem thêm: Kpxh: Trò Chuyện Về Cô Giáo Án Trò Chuyện Về Cô Giáo Của Bé, Giáo Án: Nhận Biết Tên Và Công Việc Của Cô Giáo


Social engineering is content that tricks detnhatrang.com.vnsitors into doing something dangerous, such as revealing confidential information or downloading software.
Tấn công phi chuyên môn là ngôn từ lừa người tiêu dùng thực hiện một hành động gì đó nguy hiểm, ví dụ điển hình như tin báo mật hoặc cài xuống phần mềm.
On the evening before the burial, a family member talked with Fred confidentially & asked him, “Do you know what plans the family has for you?”
Vào buổi tối trước lễ mai táng, một fan trong mái ấm gia đình đã bí mật thủ thỉ với Fred và hỏi rằng: “Anh có biết chiến lược gia đình dành cho anh không?”
After the initial briefing, Greer & CSETI demanded a full hearing regarding their supposed edetnhatrang.com.vndence, as it would allow them to subpoena witnesses, and protect the confidentiality of witnesses who would otherwise not come forward.
Sau cuộc họp ban đầu, Greer cùng CSETI ý kiến đề nghị mở một phiên tòa không thiếu về các minh chứng được cho rằng của họ, do nó sẽ chất nhận được họ kêu gọi những nhân triệu chứng tới đây, với bảo vệ bí mật của những nhân chứng còn nếu không sẽ không đưa ra.
Tuy nhiên, nếu không tồn tại sự nói chuyện thân mật, những người dân trong gia đình sẽ bực dọc và các vấn đề khó khăn sẽ nảy sinh.
Imparting confidential matters khổng lồ one’s wife is wrong, unwise, and unlodetnhatrang.com.vnng also because this places a needless burden upon her. —Proverbs 10:19; 11:13.
Thố lộ cho vợ biết hầu như chuyện đó là điều quấy, thiếu thốn khôn ngoan, với cũng thiếu thương yêu nữa bởi vì gán thêm nhiệm vụ không cần thiết cho người vk (Châm-ngôn 10:19; 11:13).
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) allows your users to nadetnhatrang.com.vngate your site more securely, protecting the integrity và confidentiality of their data.

Xem thêm: " Giả Trân Có Nghĩa Là Gì ? Quanh Bạn Có Ai Diễn Vai “Giả Trân”?


HTTPS (Giao thức truyền rất văn bản an toàn) có thể chấp nhận được người dùng điều phối trang website của bạn bình an hơn, bảo vệ tài liệu của họ toàn vẹn và bảo mật.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M