Công Ty Cổ Phần Tiếng Anh Là Gì

  -  

Công ty cp là loại hình công ty phức hợp nhất vào các loại hình công ty hiện tại nay, cùng khám phá về công ty cổ phần và công ty cổ phần giờ anh là gì qua bài viết sau phía trên của chúng tôi.

Bạn đang xem: Công ty cổ phần tiếng anh là gì

Công ty cp là gì?

Công ty cổ phần là loại hình công ty phức tạp nhất trong các loại hình công ty hiện nay nay. Có những tính chất và quánh điểm lẻ tẻ như sau:

– Vốn điều lệ doanh nghiệp được phân thành những phần bằng nhau được gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức; cổ đông buổi tối thiểu là 03 cùng không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chịu trách nhiệm về nghĩa vụ gia tài trong phạm vi khoản vốn đã góp vào công ty;

– Cổ đông gồm quyền tự do chuyển nhượng cp của mình cho tất cả những người khác, trừ một số trường hợp dụng cụ định.

Kể từ thời điểm ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ra đời doanh nghiệp, công ty có tư giải pháp pháp nhân. Doanh nghiệp cổ phần hoàn toàn có thể phát hành cp để kêu gọi vốn hoạt động.

*

Công ty cổ phần tiếng Anh là gì?

Công ty cp tiếng Anh là JSC – Joint stock company, ngoại trừ ra, doanh nghiệp cổ phần được định nghĩa theo giờ Anh như sau:

A joint stock company is the most complex company type of the company currently. There are distinct properties & characteristics as follows:

– The company’s charter capital is divided into equal parts called shares;

– Shareholders may be individuals or organizations; shareholders must be at least 03 và not limited khổng lồ the maximum number of shareholders;

– Shareholders are responsible for asset obligations within the amount of capital contributed to lớn the company;

– Shareholders have the right khổng lồ freely transfer their shares to lớn other people, except in some legal cases.

From the date of issuance of the Business Registration Certificate, the company has a legal status. A joint stock company may issue shares khổng lồ raise working capital.

Xem thêm: Technical Specification Là Gì, Technical Specifications Là Gì

Loại hình công ty lớn khác tiếng Anh là gì?

Theo các tiêu chí đánh giá có thể phân nhiều loại thành những loại hình doanh nghiệp khác nhau. Rõ ràng pháp luật hiện hành, ngoài mô hình công ty cổ phần, còn 4 các loại doanh nghiệp khác như:

– Công ty nhiệm vụ hữu hạn 1 thành viên; được dịch sang tiếng Anh là: 1 member limited liability company;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên; được dịch lịch sự tiếng Anh là: Limited liability company with 2 or more members;

– doanh nghiệp hợp danh; được dịch lịch sự tiếng Anh là: Partnerships;

– Doanh nghiệp tứ nhân; được dịch thanh lịch tiếng Anh là: Private company.

Ngoài ra, còn một số loại hình doanh nghiệp tính chất riêng biệt. Đồng thời những loại hình doanh nghiệp bên trên được phân nhiều loại theo pháp luật Việt Nam. Các quốc gia trên nhân loại sẽ gồm có quy định phân loại mô hình doanh nghiệp khác nhau.

Doanh Nghiệp giờ đồng hồ Anh Là Gì?

Điều Lệ doanh nghiệp Là Gì? Điều Lệ công ty Tiếng Anh Là Gì?

Công Ty chị em Tiếng Anh Là Gì? công ty Mẹ Là Gì?

Ví dụ các từ thường xuyên sử dụng công ty cổ phần tiếng Anh viết như vậy nào?

Nhu ước tìm kiếm những thông tin về công ty cổ phần, phục vụ vận động kinh doanh của mọi fan ngày càng cao. Một trong những ví dụ cụm từ thường xuyên sử dụng công ty cổ phần tiếng Anh như sau:

– công ty cổ phần làm thấm thía lỗ rất có thể chuyển nhượng cổ phần không? Được dịch sang tiếng Anh như sau: Can loss-making joint-stock companies transfer shares?

– Ưu điểm của doanh nghiệp cổ phần. Được dịch sang trọng tiếng Anh là: Advantages of a joint stock company.

– tổ chức cơ cấu tổ chức của bạn cổ phần. Được dịch lịch sự tiếng Anh là: Organizational structure of a joint stock company.

Xem thêm: Phong Thủy Tuổi Thìn Hợp Màu Gì? Tư Vấn Chọn Màu Cho Người Tuổi Thìn

– Đặc điểm của công ty cổ phần là gì? Được dịch lịch sự tiếng Anh là: What are the characteristics of a joint stock company?

– lấy ví dụ về công ty cổ phần. Được dịch quý phái tiếng Anh là: Example of a joint stock company.