Contempt Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
contempt contemptdanh trường đoản cú (contempt for somebody toàn thân / something) sự coi khinh; sự coi thường; sự khinh rẻ; sự khinh miệt to lớn feel contempt for something coi thường đồ vật gi khổng lồ show contempt for someone tỏ vẻ khinh thấp ai to lớn treat someone with contempt đối xử ai một giải pháp khinh miệt; coi ko ra gì khổng lồ hold sometoàn thân in contempt coi khinh ai lớn incur someone"s contempt bị ai khinh rẻ to fall into lớn contempt bị khinc tốt, bị khinch miệt lớn bring someone inlớn contempt tạo nên ai bị khinch miệt beneath contempt trọn vẹn xứng đáng khinch (contempt of / for something) sự mặc kệ (nguyên tắc, nguy khốn...) he rushed forward in contempt of danger anh ta xông lên mặc kệ gian nguy contempt of court sự ko tuân lệnh toà; sự xúc phạm thẩm phán familiarity breeds contempt; too much familiarity breeds contempt (tục ngữ) ngay sát chùa gọi bụt bằng anh; thân thừa hoá nhờn
*
/kən"tempt/ danh từ sự coi khinch, sự coi thường, sự bỉ, sự khinch thấp, sự khinc miệt he rushed forward in contempt of danger anh ta xông lên vùng trước khinh thường cả nguy nan khổng lồ have a contempt for something coi thường vật gì to lớn show contempt for someone tỏ vẻ khinch phải chăng ai to lớn treat someone with contempt đối xử ai một cách khinc miệt; coi ko ra gì to lớn hold somebody in contempt coi khinch ai to lớn incur someone"s contempt bị ai khinh phải chăng to lớn fall into lớn contempt bị khinch phải chăng, bị khinh miệt lớn bring someone inkhổng lồ contempt làm cho ai bị khinch miệt (pháp lý) sự xúc phạm; sự không tuân lệnh (quan toà, toà án) contempt of court sự không tuân lệnh toà; sự xúc phạm thẩm phán !familiarity breeds contempt; too much familiarity breeds contempt (tục ngữ) thân quá hoá nhờn
*