COUNT FOR LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
count
*
countdanh tự bá tước sống Pháp hoặc ý (ngang mặt hàng với earl ngơi nghỉ Anh) hành động đếm; sự đếm; số đạt được sau khoản thời gian đếm; toàn bô đếm được a second count of the votes in an election đếm phiếu lần 2 vào cuộc thai cử I want you to lớn start on a count of 5 tôi ước ao anh bắt đầu sau khi tôi đếm mang đến 5 by my count, that"s five cakes you"ve had already theo tôi đếm được thì cậu đã xơi năm loại bánh rồi a high pollen count tổng số phấn hoa đếm được vô cùng nhiều toàn thân count câu hỏi đếm xác (sau một trận đánh) (the count) sự tuyên ba ai bị đánh hạ (quyền Anh) Little Jimmy was really out for the count after that long tiring day Little Jimmy thực sự kiệt mức độ hẳn sau chiếc ngày mệt nhọc mỏi kéo dài đó (pháp lý) bất kể vi phạm nào trong các những vi phạm mà một tín đồ bị buộc tội; điểm kết tội she was found guilty on all counts bạn ta xét thấy cô ta bao gồm tội so với toàn bộ các điểm buộc tội sự hoãn họp (khi chỉ có dưới 40 nghị viên tất cả mặt) (nghị viện Anh) ((cũng) count-out) vụ việc được đưa ra để bàn bạc hoặc bất đồng quan điểm to keep count of... Biết sẽ đếm được từng nào to lose count of... Ko nhớ đã đếm được bao nhiêuđộng từ bỏ đếm; tính he can"t count yet nó không biết đếm khổng lồ count from 1 to 20 đếm từ là 1 đến trăng tròn tính tổng thể của mẫu gì; cộng don"t forget khổng lồ count your change nhớ đếm lại chi phí lẻ trả lại have the votes been counted up? vẫn đếm tổng cộng phiếu bầu chưa? đề cập cả, tất cả cả, tính đến, nói đến there were forty people there, not counting the children gồm bốn mươi tín đồ ở đây, không kể trẻ em có mức giá trị; đáng vồ cập her opinion counts because of her experience chủ ý bà ta có mức giá trị bởi bà ta có tay nghề knowledge without common sense counts for little có kiến thức mà thiếu lương tri thì cũng không tồn tại giá trị bao nhiêu we"ve a few bullets left, so make each one count bọn chúng tôi chỉ với vài viên đạn, buộc phải phải tính từng phạt một a few lines of rhyming doggerel don"t count as poetry vài ba câu vè tất cả vần đâu thể xem như là thơ được coi là, coi như, cho rằng to count oneself fortunate tự coi là mình gặp may I count him a self-motivated student tôi cho anh ta là một trong sinh viên năng nổ we count her as one of our habitual customers shop chúng tôi xem bà ấy như một trong những thân chủ của công ty chúng tôi to count down đếm ngược trường đoản cú 10 mang lại 0 (trong các cuộc thí nghiệm...) to lớn count on/upon somebody/something mong muốn ở ai/cái gì, trông ý muốn ở ai/cái gì to count something out đếm (đồ vật) từng cái một the old lady counted out thirty pence and gave it khổng lồ the siêu thị assistant bạ vắt đếm ba mươi pen đủng đỉnh từng đồng một, rồi đưa mang đến người bán sản phẩm to count somebody out đếm đến mười (một võ sĩ quyền Anh đã biết thành đánh ngã) cho biết thêm là anh ta đã trở nên đo ván; (thông tục) không kể đến ai the referee counted him out in the first round trọng tài tuyên bố là anh ấy đã trở nên đo ván sinh sống hiệp một if it"s going lớn be a rowdy party, you can count me out nếu vẫn là một buổi liên hoan om sòm thì anh hoàn toàn có thể coi như không tồn tại tôi to count towards something được bao gồm để tính vào đồ vật gi these payments will count towards your pension đa số khoản chi phí trẻ này sẽ được tính vào lương hưu của anh ý to count up to lớn something đạt đến tổng số đã có được nói rõ; thêm vào đó vào loại gì; cùng sổ these small contributions soon count up to lớn a sizeable amount chẳng bao lâu phần nhiều đóng góp nhỏ tuổi đó cộng lại vẫn thành một con số lớn to count the cost (of something) gánh chịu hậu quả của hành động dại dột the town is now counting the cost of its failure khổng lồ provide adequate flood protection thành phố hiện sẽ gánh đem hậu trái của vấn đề thiếu biện pháp phòng ngừa lũ lụt to lớn count somebody/something as (for) dead (lost) coi như đã chết (mất) khổng lồ count for much (little, nothing) siêu (ít, không) có giá trị, hết sức (ít, không) có tính năng to count one"s chickens (before they are hatched) chưa đẻ sẽ vội khắc tên count your blessings! hãy hàm ân Chúa về đều gì anh đang có! to lớn count against somebody; to count something against somebody bị xem là cái gì ăn hại cho ai your criminal record could count against you in finding a job hồ sơ tội phạm tất cả thể ăn hại cho anh trong vụ việc tìm vấn đề làm he"s young và inexperienced, but please vì chưng not count that against anh ta trẻ cùng ít ghê nghiệm, tuy thế đừng xem đó là điều bất lợi cho anh ta khổng lồ count among somebody/something; to lớn count somebody/something among somebody/something xem ai/cái gì như một bộ phận của một tổ đã nói she counts among the most gifted of the current generation of composers bà ấy thuộc trong các những người có tài nhất của gắng hệ đầy đủ nhà soạn nhạc hiện thời I no longer count him among my friends tôi không còn coi anh ta phía trong số bằng hữu tôi nữa (Tech) đếm (d/đ); tính (d/đ); kiểm (đ) sự đếm; sự tính toán || đếm, tính toán; quyết toán c. By twos, three
*
/kaunt/ danh từ bá tước đoạt (không cần ở Anh) ((xem) earl) sự đếm; sự tính body count bài toán đếm xác (sau một trận đánh) toàn bô điểm trong lời buộc tội sự hoãn họp (khi chỉ gồm dưới 40 nghị viên gồm mặt) (nghị viện Anh) ((cũng) count-out) !to keep count of biết sẽ đếm được bao nhiêu !to thảm bại count of không nhớ đã đếm được từng nào ngoại đụng từ đếm; tính kể cả, bao gồm cả, tính đến, kể tới there were forty people there, not count ing the children có bốn mươi bạn ở đây, ko kể trẻ em coi là, coi như, chom là khổng lồ count oneself fortunate tự xem như là được may mắn nội đụng từ đếm, tính khổng lồ count from one to lớn twenty đếm từ một đến đôi mươi có giá trị; được nhắc đến, được tính đến, được chú ý đến, được suy nghĩ that doesn"t count chuyện ấy không đáng quan tâm đến !to count down đếm ngược tự 10 cho 0 (trong các cuộc thí nghiệm...) !to count on !to count upon mong muốn ở, trông hy vọng ở !to count out để rời ra ra, ngoài vào (một tổng số) đếm ra, lấy ra tuyên ba bị đánh bại (quyền Anh) (sau khi đang đếm mang lại 10 mà chưa dậy được) hoãn họp (vì cảm thấy không được 40 người) (nghị viện Anh) !to count up cùng sổ, tính sổ !to count the cost giám sát hơn thiệt !to count as (for) dead (lost) coi như đã chết (mất) !to count for much (little, nothing) khôn cùng (ít, không) có giá trị, siêu (ít, không) có chức năng !to count one"s chickens before vậy are hatched (xem) chicken