Đơn vị md là gì

  -  

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAMCác đơn vị tính toán phê chuẩn nằm trong hệ đơn vị SI. Các đơn vị chức năng dẫn xuất. Các đơn vị chức năng đo lường và thống kê chấp thuận ngoại trừ hệ đơn vị chức năng SI theo thông thường thế giới.quý khách hàng vẫn xem: đơn vị md là gì

Các đơn vị giám sát chăm ngành quan trọng. Giá trỊ đổi khác của một vài đơn vị chức năng thống kê giám sát phổ biến khác theo đơn vị đo lường và tính toán bằng lòng. Trình bày đơn vị thống kê giám sát bằng lòng.

Bạn đang xem: đơn vị md là gì

Đang xem: Md là đơn vị gì

Các đơn vị chức năng giám sát thừa nhận thuộc hệ đơn vị SI

(The International System of Units)

TTĐại lượngTên đối kháng vịKý hiệu đối kháng vị
1độ dàimétm
2kân hận lượngkilôgamkg
3thời giangiâys
4cường độ dòng điệnampeA
5ánh sáng nhiệt độ cồn họckenvinK
6lượng vật dụng chấtmolmol
7cường độ sángcandelacd

Các đơn vị chức năng dẫn xuất

TT

Đại lượng

Đơn vị

Thể hiện tại theo đơn vị cơ bạn dạng trực thuộc hệđơn vị chức năng SI

Tên

Ký hiệu

1. Đơn vị không khí, thời gian và hiện tượng kỳ lạ tuần hoàn

1.1

góc phẳng (góc)

radian

rad

m/m

1.2

góc khối

steradian

sr

m2/m2

1.3

diện tích

mét vuông

m2

m.m

1.4

thể tích (dung tích)

mét khối

m3

m.m.m

1.5

tần số

héc

Hz

s-1

1.6

tốc độ góc

radian

bên trên giây

rad/s

s-1

1.7

vận tốc góc

radian bên trên giây bình phương

rad/s2

s-2

1.8

vận tốc

mét bên trên giây

m/s

m.s-1

1.9

gia tốc

mét trên giây bình phương

m/s2

m.s-2

2. Đơn vị cơ

2.1

trọng lượng theo chiều dài (tỷ lệ dài)

kilôgam

bên trên mét

kg/m

kg.m-1

2.2

trọng lượng theo bề mặt (tỷ lệ mặt)

kilôgam

bên trên mét vuông

kg/m2

kilogam.m-2

2.3

cân nặng riêng (mật độ)

kilôgam

bên trên mét khối

kg/m3

kilogam.m-3

2.4

lực

niutơn

N

m.kilogam.s-2

2.5

mômen lực

niutơn mét

N.m

mét vuông.kilogam.s-2

2.6

áp suất, ứng suất

pascan

Pa

m-1.kg.s-2

2.7

độ nhớt đụng lực

pascan giây

Pa.s

m-1.kilogam.s-1

2.8

độ nhớt động học

mét vuông

trên giây

m2/s

mét vuông.s-1

2.9

công, năng lượng

jun

J

mét vuông.kg.s-2

2.10

công suất

oát

W

m2.kg.s-3

2.11

lưu giữ lượng thể tích

mét khối

bên trên giây

m3/s

m3.s-1

2.12

giữ lượng kân hận lượng

kilôgam

bên trên giây

kg/s

kilogam.s-1

3. Đơn vị nhiệt

3.1

ánh nắng mặt trời Celsius

độ Celsius

oC

t = T – T0; trong số ấy t là ánh sáng Celcius, T là ánh nắng mặt trời nhiệt động học cùng T0=273,15.

3.2

nhiệt độ lượng

jun

J

m2.kg.s-2

3.3

nhiệt độ lượng riêng

jun bên trên kilôgam

J/kg

mét vuông.s-2

3.4

nhiệt độ dung

jun bên trên kenvin

J/K

mét vuông.kg.s-2.K-1

3.5

nhiệt dung kăn năn (nhiệt độ dung riêng)

jun bên trên kilôgam kenvin

J/(kg.K)

m2.s-2.K-1

3.6

thông lượng nhiệt

oát

W

m2.kilogam.s-3

3.7

thông lượng sức nóng mặt phẳng (tỷ lệ thông lượng nhiệt)

oát trên

mét vuông

W/m2

kilogam.s-3

3.8

hệ số truyền nhiệt

oát trên m2 kenvin

W/(mét vuông.K)

kg.s-3.K-1

3.9

độ dẫn sức nóng (thông số dẫn nhiệt)

oát trên

mét kenvin

W/(m.K)

m.kg.s-3.K-1

3.10

độ phát tán nhiệt

mét vuông

trên giây

m2/s

mét vuông.s-1

4. Đơn vị năng lượng điện với từ

4.1

điện lượng (năng lượng điện tích)

culông

C

s.A

4.2

điện cầm cố, hiệu năng lượng điện cố gắng (điện áp), mức độ điện động

vôn

V

m2.kg.s-3.A-1

4.3

độ mạnh năng lượng điện trường

vôn trên mét

V/m

m.kg.s-3.A-1

4.4

năng lượng điện trở

ôm

W

m2.kg.s-3.A-2

4.5

năng lượng điện dẫn (độ dẫn điện)

simen

S

m-2.kg-1.s3.A2

4.6

thông lượng năng lượng điện (thông lượng điện dịch)

culông

C

s.A

4.7

mật độ thông lượng điện (điện dịch)

culông trên

mét vuông

C/m2

m-2.s.A

4.8

công, năng lượng

jun

J

m2.kg.s-2

4.9

độ mạnh tự trường

ampe bên trên mét

A/m

m-1.A

4.10

điện dung

fara

F

m-2.kg-1.s4.A2

4.11

độ tự cảm

henry

H

m2.kg.s-2.A-2

4.12

từ thông

vebe

Wb

mét vuông.kilogam.s-2.A-1

4.13

tỷ lệ trường đoản cú thông, cảm ứng từ

tesla

T

kg.s-2.A-1

4.14

suất từ động

ampe

A

A

4.15

năng suất tác dụng (công suất)

oát

W

mét vuông.kilogam.s-3

4.16

năng suất biểu kiến

vôn ampe

V.A

m2.kg.s-3

4.17

công suất kháng

var

var

mét vuông.kg.s-3

5. Đơn vị tia nắng với sự phản xạ năng lượng điện tự có liên quan

5.1

tích điện bức xạ

jun

J

mét vuông.kilogam.s-2

5.2

hiệu suất sự phản xạ (thông lượng bức xạ)

oát

W

m2.kilogam.s-3

5.3

cường độ bức xạ

oát trên steradian

W/sr

m2.kg.s-3

5.4

độ chói năng lượng

oát trên steradian mét vuông

W/(sr.m2)

kilogam.s-3

5.5

năng suất bức xạ

oát trên

mét vuông

W/m2

kilogam.s-3

5.6

độ rọi năng lượng

oát trên

mét vuông

W/m2

kilogam.s-3

5.7

độ chói

candela trên

mét vuông

cd/m2

m-2.cd

5.8

quang thông

lumen

lm

cd

5.9

lượng sáng

lumen giây

lm.s

cd.s

5.10

năng suất chiếu sáng (độ trưng)

lumen trên

mét vuông

lm/m2

m-2.cd

5.11

độ rọi

lux

lx

m-2.cd

5.12

lượng rọi

lux giây

lx.s

m-2.cd.s

5.13

độ tụ (quang lực)

điôp

m-1

6. Đơn vị âm

6.1

tần số âm

héc

Hz

s-1

6.2

áp suất âm

pascan

Pa

m-1.kg.s-2

6.3

vận tốc truyền âm

mét trên giây

m/s

m.s-1

6.4

mật độ năng lượng âm

jun trên

mét khối

J/m3

m-1.kilogam.s-2

6.5

công suất âm

oát

W

m2.kilogam.s-3

6.6

cường độ âm

oát trên

mét vuông

W/m2

kilogam.s-3

6.7

trnghỉ ngơi chống âm (mức độ cản âm học)

pascan giây

bên trên mét khối

Pa.s/m3

m-4.kilogam.s-1

6.8

trnghỉ ngơi kháng cơ (mức độ cản cơ học)

niutơn giây

trên mét

N.s/m

kilogam.s-1

7. Đơn vị hoá lý cùng thiết bị lý phân tử

7.1

nguyên ổn tử khối

kilôgam

kg

kg

7.2

phân tử khối

kilôgam

kg

kg

7.3

mật độ mol

mol trên

mét khối

mol/m3

m-3.mol

7.4

hoá thế

jun bên trên mol

J/mol

mét vuông.kilogam.s-2.mol-1

7.5

hoạt độ xúc tác

katal

kat

s-1.mol

8. Đơn vị sự phản xạ ion hoá

8.1

độ pđợi xạ (hoạt độ)

becơren

Bq

s-1

8.2

liều hấp thụ, kerma

gray

Gy

m2.s-2

8.3

liều tương đương

sivơ

Sv

m2.s-2

8.4

liều chiếu

culông trên kilôgam

C/kg

kg-1.s.A

Các đơn vị đo lường bằng lòng ko kể hệ đơn vị SI theo tiền lệ quốc tế

*

Trình bày đơn vỊ đo lường và thống kê chủ yếu thức

(Ban hành dĩ nhiên Nghị định số 134/2007/NĐ-CPngày 15 mon 8 trong năm 2007 của nhà nước – PHỤ LỤC II)

Các đơn vị thống kê giám sát bằng lòng đề xuất được trình diễn, diễn tả theo như đúng những nguyên tắc sau:

1. Tên call, ký kết hiệu trong một đơn vị chức năng đề xuất được trình bày cùng một mẫu mã như là nhau (cùng là tên của đơn vị hoặc cùng là cam kết hiệu của đơn vị).

Ví dụ: kilômét /giờ hoặc km /h (ko được viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị đề nghị viết bằng chữ thường xuyên, hình dạng thẳng đứng, không viết hoa cam kết từ bỏ trước tiên tất cả tên đơn vị chức năng nguồn gốc xuất xứ từ một tên riêng, trừ ánh nắng mặt trời Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị chức năng đề nghị viết bằng văn bản thường xuyên, đẳng cấp trực tiếp đứng, trừ đơn vị lít (L).

Ví dụ: m, s…

Trường đúng theo tên đơn vị nguồn gốc xuất phát từ 1 thương hiệu riêng thì ký từ thứ nhất trong ký hiệu đơn vị chức năng cần viết hoa.

4. Không được tiếp tế cam kết hiệu đơn vị giám sát và đo lường thỏa thuận nhân tố prúc hoặc cam kết hiệu không giống.

Ví dụ: ko được thực hiện We là ký kết hiệu đơn vị chức năng năng suất điện năng thế đến cam kết hiệu dụng cụ là W.

5. Khi trình diễn đơn vị chức năng bên dưới dạng phxay nhân của nhì giỏi nhiều cam kết hiệu đơn vị phải áp dụng dấu chấm (.).

Xem thêm: Cách Tăng Điểm Cái Bang Vltk Mobile, Cách Tăng Skill Cái Bang Vltk Mobile

Ví dụ: đơn vị chức năng công suất năng lượng điện trlàm việc là mét kenvin ở oát đề nghị viết: m.K/W (với m là ký hiệu của mét) để rành mạch với milikenvin trên oát: mK/W (với m là ký kết hiệu mili của tiền tố SI)

6. Lúc trình bày đơn vị bên dưới dạng phép chia được dùng gạch men ngang (-),gạch ốp chéo g (/)hoặc lũy quá âm. h

Ví dụ: mét trên giây, ký kết hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1.Riêng trường hợp sau dấu gạch chéo cánh có hai tuyệt những ký kết hiệu đơn vị chức năng thì phải đặt những đơn vị chức năng này vào vệt ngoặc solo hoặc chuyển đổi qua tích của lũy quá âm.

Ví dụ: J/(kilogam.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kg -1.K-1; m.kg.S-3.A-1.

7. Khi thể hiện quý hiếm đại lượng theo đơn vị đo cần ghi không thiếu thốn cả phần trị số với phần đơn vị chức năng đo. Giữa nhị nhân tố này đề xuất cách nhau một cam kết tự trống.

Ví dụ: 22 m (không được viết: 22m hoặc 22 m).

Crúc ý 1: Lúc trình diễn ký hiệu đơn vị chức năng nhiệt độ bằng độ Celsius, ko được có tầm khoảng trống giữa cam kết hiệu độ (o) với cam kết hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (không được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Chú ý 2: Lúc trình bày cam kết hiệu đơn vị chức năng góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), ko được có khoảng trống thân các quý hiếm đại lượng với ký kết hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (không được viết: 15 o20 ¢30 ¢¢ hoặc 15 o đôi mươi ¢ 30 ¢¢).

Xem thêm: " Paid In Capital Là Gì ? Nghĩa Của Từ Paid In Capital Trong Tiếng Việt

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (không được viết: 12 m – 10 = 2 m xuất xắc 12 – 10 m = 2 m).

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (không được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Crúc ý 4: Lúc bộc lộ dấu thập phân của quý giá đại lượng buộc phải sử dụng vệt phẩy (,)ko được viết vệt chnóng k (.)