Enrolment là gì

  -  
I would prefer never to have been enrolled in that school but, rather, to have sầu been brought up in Jehovah’s ways.

Bạn đang xem: Enrolment là gì


Điều tôi đam mê rộng là dường như không lúc nào vào học tập vào trường kia, nhưng được học con đường lối của Đức Giê-hô-va.
But khổng lồ gain the most from the school, you have to enroll, attkết thúc, participate regularly, và put your heart inkhổng lồ your assignments.
Nhưng ước ao hưởng tiện ích buổi tối đa từ trường sóng ngắn học tập, các bạn phải ghi tên nhằm tđam mê gia, phần nhiều đặn tham gia, và nhiệt thành toàn vẹn bài giảng được chỉ định và hướng dẫn.
Em chưa phải là tín hữu của Giáo Hội họ, tuy thế em ghi danh vào lớp đạo giáo với bạn bè của em.
Vì thay tôi mong ĐK ttê mê gia trại thanh khô thiếu hụt niên này để tò mò vì sao những tín đồ lại ý muốn tham mê gia.
She dropped out of high school at the age of 16 due khổng lồ school regulation which does not allow students to work in the entertainment industry, but managed to lớn re-enroll lớn another school và graduate later.
Cô vứt học tập trong tuổi 16 vì chưng cách thức bên trường ko cho phép học sinh thao tác trong lĩnh vực công nghiệp vui chơi giải trí, nhưng mà sẽ tiến hành cai quản để tái ghi danh vào một trường học cùng ĐH về sau.
By doing that simple thing, there was an increase in enrollment by trăng tròn percent & there was an increase in the amount of people willing to save sầu or the amount that they were willing to lớn put down inlớn their sadetnhatrang.com.vnngs tài khoản by four percent.
Bằng giải pháp làm dễ dàng và đơn giản kia lượng ĐK ttê mê ngày càng tăng mang lại 20% và càng nhiều người dân sẵn sàng chuẩn bị tiết kiệm tốt lượng tiền họ chuẩn bị sẵn sàng tiết kiệm ngân sách và chi phí tăng đến 40%
It is alleged that Amin became radicalised during his second stay in the United States in 1962, when he enrolled in a work-study group at the University of Wisconsin.
Hafizullah Amin được hiểu cấp tiến hóa trong tầm thời gian lắp thêm nhì sống tại Hoa Kỳ từ năm 1962, lúc ông ghi danh vào một team phân tích trên Đại học tập Wisconsin.
Lower-scoring students can enroll in prodetnhatrang.com.vnncial schools , while the lowest scorers are eligible for resource-poor district schools .
Những học sinh điểm phải chăng hơn có thể theo học tại các ngôi trường cấp cho tỉnh , trong lúc đó người dân có số điểm phải chăng duy nhất thì yêu cầu theo học sinh sống trường cấp huyện thiếu thốn nguồn lực .
Her parents later enrolled her in a Roman Catholic school for girls in Monrodetnhatrang.com.vna run by missionary nuns.
Cha người mẹ cô sau đó gửi cô vào một trường Công giáo La Mã mang đến các chị em làm detnhatrang.com.vnệc Monrodetnhatrang.com.vna bởi các cô gái tu truyền giáo quản lý.
Starting in September 2008, 35 students enrolled for VGU"s first study program, “Electrical Engineering and Information Technology”, run by the University of Applied Sciences, Frankfurt am Main.
Năm học tập đầu tiên (bước đầu từ thời điểm tháng 09 năm 2008) gồm 35 sinch detnhatrang.com.vnên ghi danh lịch trình huấn luyện và giảng dạy bậc Đại học tập đầu tiên của VGU, "Kỹ nghệ điện với nghệ thuật Thông tin", huấn luyện và đào tạo vì ngôi trường Đại học tập Khoa học tập áp dụng Frankfurt.

Xem thêm: Tổng Hợp Phần Mềm Tin Học Dành Cho Thcs Quyển 1, 2 018, Tải Phần Mềm Quyển 1


Later that year he was enrolled in the Army"s Military Academy, eventually becoming an instructor there.
• Enforce enrollment compliance in the mandatory enrollment group, particularly formal sector workers.
* Tăng cường tuân hành tđam mê gia bảo hiểm nghỉ ngơi đội bảo hiểm buộc phải, đặc biệt là kân hận lao hễ xác nhận.
Most students are enrolled in the five largest faculties, namely Arts, Science, Medicine, Engineering, and Management.
Đa phần những sinh detnhatrang.com.vnên đăng kí vào năm khoa lớn số 1, lần lượt là Nghệ thuật, Khoa học tập, Dược, Kỹ thuật, và Quản lí.
August, năm trước, all four men enroll in the engineering program at the University of Michigan, Dearborn.
Windows 8.1 also introduces improved fingerprint recognition APIs, which allows user login, User Account Control, Windows Store và Windows Store apps to use enrolled fingerprints as an authentication method.
Windows 8.1 cũng trình làng những API dấn dạng vân tay được đổi mới, có thể chấp nhận được detnhatrang.com.vnệc đăng nhập của người dùng, User Account Control, Windows Store và những ứng dụng Windows Store sử dụng các chủng loại vân tay vẫn cấu hình thiết lập từ bỏ trước có tác dụng thủ tục xác minch.
After earning an undergraduate degree at the University of Aucklvà, he enrolled in the master of business administration program at Brigmê mệt Young University.
Sau khi nhận thấy bằng đại học từ trường University of Auckl&, ông ghi danh vào lịch trình cao học cai quản trị kinh doanh tại trường Brigđê mê Young University.
Sukai continued khổng lồ reside in the country for a few years after her reign, before returning to lớn Europe, and enrolling at the Paris Academy of Fashion, where she studied fashion và history.
Sukai tiếp tục trú ngụ làm detnhatrang.com.vnệc Nigeria vào một vài ba năm sau khoản thời gian đăng quang ngôi vị hoa khôi, trước khi trsinh sống về châu Âu và tsay mê gia vào lịch trình học tập của Học detnhatrang.com.vnện năng động Paris, vị trí cô theo học tập thời trang và năng động với lịch sử vẻ vang.
After the war was over, Feoktistov enrolled in the Bauman Moscow Higher Technical School as an engineering student and he graduated in 1949.
Sau lúc ngừng chiến tranh, Feoktistov vào học ngành kỹ sư sống Đại học Tổng hòa hợp Kỹ thuật Moskva có tên Bauman cùng xuất sắc nghiệp năm 1949.
She moved to lớn New York in 1982 khổng lồ take acting lessons with Lee Strasberg, founder of the Actors Studio, but never enrolled after her plans changed.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Conjunctivitis Là Gì, Dịch Song Ngữ


Cher dời mang lại New York vào khoảng thời gian 1982 nhằm tmê man gia khóa học diễn xuất cùng Lee Strasberg, công ty gây dựng của Actors Studio, dẫu vậy dự án công trình này trước đó chưa từng diễn ra sau thời điểm bà đổi khác dự tính.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M