Entertain Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Entertain là gì

*
*
*

entertain
*

entertain /,entə"tein/ ngoại rượu cồn từ tiếp đãi; chiêu đãi vui chơi giải trí, tiêu khiển nuôi chăm sóc, ôm ấp (ảo tưởng, mong muốn, sự nghi hoặc, quan điểm...) hoan nghênh, ưng ý (ý kiến, đề xuất...) đàm phán (tlỗi tự...)to entertain a discourse upon something (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ), (vnạp năng lượng học) bàn về loại gì

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): entertainer, entertainment, entertain, entertaining, entertainingly


*



Xem thêm: Nghĩa Của Từ Inner Circle Là Gì, Ba Vòng Tròn Tiếng Anh

*

*

entertain

Từ điển Collocation

entertain verb

1 invite sb to lớn eat/drink with you

ADV. lavishly The Bradfords always entertained lavishly at Christmas.

PREP. lớn They entertained us to lunch in their new house.

2 interest/amuse sb

ADV. thoroughly Everyone was thoroughly entertained.

PREP.. with She entertained us with stories of her travels.

PHRASES keep sb entertained We hired a magician to keep the children entertained.

3 think about an idea/hope/feeling

ADV. seriously I am amazed that such a crackpot scheme could be seriously entertained. | briefly briefly entertaining hopes that he might keep the affair a secret

VERB + ENTERTAIN be prepared khổng lồ, be willing khổng lồ She would make no promises, but was prepared to entertain the idea. | refuse to

Từ điển WordNet


v.

provide entertainment for


Xem thêm: 【8/2021】Top #10 Tắt Khung Chat Trong Lol Đơn Giản Dễ Nhớ Nhất

English Synonym & Antonym Dictionary

entertains|entertained|entertainingsyn.: amuse consider contemplate delight excite fascinate have sầu in mind interest

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu