Erd là gì

  -  
Nguồn hình: unsplash.com/

ERD – Entity Relationship Diagram, cái brand name không ít thì vô kể cũng rất thân quen cùng với bằng hữu chứ đọng hả