Estimation là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Estimation là gì

*
*
*

estimation
*

Estimation (Econ) Sự cầu lượng.+ Sự xác định mang tính định lượng các tham số trong các mô hình tài chính thông qua những số liệu thông kê.estimation ước lượng, sự đánh giá e. Of error sự review sai số e. Of the order sư reviews bậc (sai số) efficiency e. (thống kê) sự ước lượng hữu hiệu error e. Sự đánh giá sai số interval e. (thống kê) sự mong lượng khoảng point e. (toán kinh tế) sự ước lượng điểm sequetial e. Sự ước lượng liên tiếp simultaneous e.(thống kê) sự cầu lượng đồng thờiđánh giáerror estimation: sự nhận xét sai sốestimation of error: sự đánh giá sai sốestimation of gas reserves: nhận xét trữ lượng khíestimation of the order: sự đánh giá bậc không nên sốestimation of the order: sự review bậc (sai số)quantitative estimation: đánh giá định lượngdự toángeneral estimation: tổng dự toánsự tiến công giáerror estimation: sự đánh giá sai sốestimation of error: sự reviews sai sốestimation of the order: sự đánh giá bậc không đúng sốestimation of the order: sự nhận xét bậc (sai số)sự dự đoánsự mong lượngefficiency estimation: sự cầu lượng hữu hiệuflood estimation: sự ước lượng lũinterval estimation: sự mong lượng khoảngpoint estimation: sự ước lượng điểmsequential estimation: sự ước lượng liên tiếpsimultaneous estimation: sự ước lượng đồng thờisự ước tínhsự xác địnhtính toánGiải ưa thích VN: Sự triển khai thành công của một thuật toán, rất có thể là một quá trình tìm kiếm hoặc thu xếp văn bạn dạng và cũng rất có thể là một quá trình tính toán.flood estimation: sự giám sát và đo lường lũflow estimation: sự đo lường dòng chảyscour estimation: đo lường và tính toán dự báo xóiước lượngefficiency estimation: cầu lượng hiệu dụngefficiency estimation: sự mong lượng hữu hiệuerror of estimation: độ sai về mong lượngeye estimation: cầu lượng bằng mắtflood estimation: sự mong lượng lũinterval estimation: sự cầu lượng khoảngpoint estimation: sự ước lượng điểmsequential estimation: sự cầu lượng liên tiếpsimultaneous estimation: sự cầu lượng đồng thờitheoretical estimation: cầu lượng bằng lý thuyếtLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự dự tínhLĩnh vực: xây dựngsự cầu đoánerror estimationước tính không nên sốtime domain method of estimationphép đo miền thời gianđánh giágrade estimation: sự review chất lượngorganoleptic estimation: sự reviews cảm quanvisual estimation: sự đánh giá bằng mắtsự tấn công giágrade estimation: sự đánh giá chất lượngorganoleptic estimation: sự nhận xét cảm quanvisual estimation: sự nhận xét bằng mắtsự mong lượngestimation of costs: sự cầu lượng mức giá tổnước lượngestimation of costs: sự cầu lượng mức giá tổnmethod of estimation: cách thức ước lượngpoint estimation: cầu lượng điểmtechnique of estimation: kỹ thuât ước lượnggrade estimationsự xá định phẩm chất o sự đánh giá § quantitative estimation : sự đánh giá bán định lượng § estimation of gas reserves : sự đánh giá bán trữ lượng khí

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): estimate, estimation, estimate, overestimate, estimated, underestimate
Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Game Và Cài Đặt Kiếm Thế Us, Hướng Dẫn Cài Đặt Kiếm Thế Từ A

*

*Xem thêm: Người Bị Ngộ Độc Thực Phẩm Nên Ăn Gì Và Không Nên Ăn Gì? Bị Trúng Thực Nên Ăn Gì Và Uống Gì

*

estimation

Từ điển Collocation

estimation noun

VERB + ESTIMATION go up in, rise in He went up in my estimation when I heard about his charity work. | go down in