Fearless Là Gì

  -  
He was a truly converted child of God, as we can be: filled with charity, constant & fearless as a witness of the Sadetnhatrang.com.vnor and His gospel, and determined lớn endure to the end.

Bạn đang xem: Fearless là gì


Ông là một bạn con đã thật sự cải đạo của Thượng Đế, nlỗi chúng ta cũng hoàn toàn có thể được như vậy: tràn trề lòng có nhân, kiên trì cùng dũng cảm với tư phương pháp là nhân triệu chứng của Đấng Cứu Rỗi và hồi âm của Ngài, tương tự như quyết trung khu kiên cường mang lại thuộc.
What is there about Moses’ experience that shows that faith makes us fearless as Jehovah’s servants?
Có gì trong kinh nghiệm tay nghề của Môi-se cho biết thêm rằng đức tin có tác dụng bọn họ đầy can đảm với tứ cách là tôi tớ của Đức Giê-hô-va?
Charles Eliot was a fearless crusader not only for educational resize, but for many of the goals of the progressive sầu movement—whose most prominent figurehead was Theodore Roosevelt (Class of 1880) and most eloquent spokesman was Herbert Croly (Class of 1889).
Eliot cũng là một trong những người bênh vực bình đẳng chủng tộc với tmê man gia cuộc chuyển vận bự không những so với cải cách giáo dục, mà lại đối với nhiều người dân trong các những kim chỉ nam của phong trào tân tiến - mà lại trông rất nổi bật nhất là Theodore Roosevelt (Class of 1880) với tín đồ phạt ngôn hùng hồn nhất là Herbert Croly (Class of 1889).
Achmat Dangor, Nelson Mandela Foundation chief executive sầu, said Suzman was a "great patriot và a fearless fighter against apartheid".
Achmat Dangor, chủ tịch quản lý và điều hành Quỹ Nelson Mandela bảo rằng Suzman là 1 "công ty đại ái quốc với fan đương đầu ko hại hãi chống chế độ apartheid ".
(Matthew 13:47, 48; 24:14) Fearless Bible translators and publishers of the past risked everything lớn give sầu us God’s Word—the only source of spiritual light in a morally darkened world.
Trong thừa khứ đọng, gần như dịch giả với rất nhiều nhà xuất phiên bản Kinh-thánh đã can đảm liều tất cả hồ hết sự khiến cho chúng ta Lời Đức Chúa Trời—một mối cung cấp ánh sáng thiêng liêng tuyệt nhất trong một trần gian tối tăm về đạo đức.
In his otherwise flattering portrayal of James, Pedro de Ayala remarks on his ability as a military commander, portraying him as brusque and fearless on the battlefield: He is courageous, even more so than a king should be.
Trong một tư liệu không giống tôn detnhatrang.com.vnnh James, Pedro de Ayala nhấn xem về kỹ năng của James là một chỉ huy quân sự, mô tả ông nhỏng một bạn tục tằn cùng không hề hại hãi bên trên chiến trường; Ông thiệt can đảm, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa đối với một vị vua bắt buộc bao gồm.
(Hebrews 6:10) During the approaching Thousvà Year Reign of Jesus Christ, these faithful và fearless Witnesses who gave sầu their lives in God’s serdetnhatrang.com.vnce will be raised from the memorial tombs, with prospects of everlasting life in a paradise earth! —John 5:28, 29.
(Hê-bơ-rơ 6:10) Trong Triều Đại Một Nđần Năm sắp đến sát của Chúa Giê-su Christ, hầu như Nhân Chứng trung thành cùng quả cảm này vốn sẽ dâng hiến đời sống mình phụng sự Đức Chúa Ttránh sẽ tiến hành sống lại từ bỏ các mồ tưởng niệm, cùng với triển vọng sống đời đời trong địa lối bên trên đất!—Giăng 5:28, 29.
At 5-foot 7 inches và 127 pounds (1.70 m and 58 kg), he competed as a lightweight boxer for three years, where he lacked skills but was fearless và "didn"t have a reverse gear".
Cao 5 cỗ 7 inch với khối lượng 127 cân nặng Anh (1.70 m với 58 kg), ông tham dự trkỹ năng môn quyền Anh hạng nhẹ vào 3 năm, mặc dù thiếu khả năng dẫu vậy gan dạ và không có "bỏ số de."
đôi mươi Therefore, let us be fearless before the foe, maintaining integrity, lớn God’s glory và our own salvation.
đôi mươi Thế thì họ hãy can đảm trước quân thù, tiếp tục sự trung-thành hầu có tác dụng detnhatrang.com.vnnh-hiển Đức Chúa Trời cùng vì chưng sự cứu-rỗi của chính chúng ta.

Xem thêm: Thế Nào Là Logic Teenfic Là Gì, Đọc Truyện Teenfic Là Gì


After the release of Back to lớn Blaông chồng, record companies sought out female artists with a similar sound và fearless & experimental female musicians in general.
Sau Lúc desgin Baông chồng to Blaông chồng, những hãng sản xuất đĩa đang kiếm tìm kiếm đa số thiếu nữ nghệ sỹ cùng với âm điệu, sự bạo dạn và gồm tính phân tích giống như nlỗi Amy.
The introduction of the Fearless Fiord game maps introduces a new type of match, the Blitzkrieg, in which players will land only on a certain part of the map equipped with a pistol, a backpaông chồng and basic armor.
Sự thành lập và hoạt động của phiên bản trang bị Fearless Fiord trình làng các loại chiến tranh bắt đầu, Blitzkrieg, trong đó fan đùa sẽ chỉ lâm vào hoàn cảnh một phần nhất quyết của phiên bản vật dụng được sản phẩm súng lục, bố lô và áo sát cơ bản.
8 Even in the face of reproach và persecution, we will follow Jesus’ fearless example in being no part of the wicked world around us.
8 ngay khi Lúc bị chê trách rưới và bắt bớ, họ sẽ theo gương can đảm của Giê-su bằng phương pháp không ở trong về trần gian gian ác tầm thường xung quanh bọn họ (Giăng 15:17-21).
(Acts 4:29) Jehovah answered their supplication by filling them with holy spirit và strengthening them lớn continue their fearless proclamation.
(Công-vụ các Sứ-vật dụng 4:29) Đức Giê-hô-va đáp lời van lơn của mình bằng cách khiến bọn họ đầy dẫy thánh linch với ban thêm sức nhằm họ liên tiếp dạn dĩ rao giảng.
(Joshua 1:9; Psalm 27:14) Over the years their fearless st& has won them respect, và today they can preach freely in all communities of that l&.
(Giô-suê 1:9; Thi-thiên 27:14) Trải trải qua không ít năm, lập trường dạn dĩ đang khiến chúng ta chiếm hữu được lòng kính trọng của người khác, và thời nay chúng ta rất có thể rao giảng tự do thoải mái vào phần lớn xã hội trên vùng khu đất kia.
And I emailed him & I said, "I believe sầu you may have a very special brain anomaly that makes you ... special, and interested in the predatory spirit, and fearless.
Và tôi tin nhắn hỏi "Tôi tin tưởng rằng ông bị căn bệnh dịch não phi lý cực kỳ đặc biệt khiến cho ông trsống yêu cầu quan trọng và trnghỉ ngơi đề nghị thích thú với trung khu hồn dã trúc và trsống cần ko sợ hãi với ngẫu nhiên điều gì.
DECADES ago, in a small mountainous country in southeastern Europe, there was a fearless b& of Christians.

Xem thêm: Pokemon Cuộc Chiến Của Các Vị Thần, Truyện Pokemon Du Hành Dị Giới ()


CÁCH trên đây vài ba những năm, trên một giang sơn các đồi núi nằm tại phía đông nam giới của châu Âu, gồm một tổ tín thiết bị Đấng Christ không hề hại hãi trước khó khăn thử thách.
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M