Granules là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ detnhatrang.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.

Bạn đã xem: Granules là gì Proliferation of granule cell precursors in the dentate gyrus of adult monkeys is diminished by căng thẳng. The cytoplasm of the cells had lysosome-lượt thích granules containing dead granulosa cell debris at different stages of degradation. Anteriorly, the granules are much more numerous, almost filling the cytoplasm, surrounding small blind-ending canals. The rachis cytoplasm contains mitochondria, extensive sầu rough endoplasmic reticulum, and electron-dense granules. They often contain swelling structures of the membranes, amorphous matter & dark osmophilic granules. The mechanism of degranulation is most easily visualized with eosinophils because of the greater form size & density of their lysosomal granules. In summary, we have sầu imaged the integrated dynamics of cortical granules và microfilaments during maturation, fertilisation và parthenogenesis. These results suggest that the microfilament assembly is involved in the distribution, movement and exocytosis of cortical granules during maturation and fertilisation. The numbers of bait granules remaining within the circles were counted at 45 min after application và compared using t-tests. Proliferation of granule cell precursors in the dentate gyrus of adults monkeys is diminished by bao tay. On the other hvà, our results match the polarity which exists between dense granules & the periaxonemal sheath. Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên detnhatrang.com.vn detnhatrang.com.vn hoặc của detnhatrang.com.vn University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.


Bạn đang xem: Granules là gì

*

*

*Xem thêm: Định Nghĩa Normalization Là Gì, Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập detnhatrang.com.vn English detnhatrang.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng /displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp Shop chúng tôi nâng cao hưởng thụ về Từ Điển detnhatrang.com.vn của doanh nghiệp. Đóng Làm bài bác điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Cách Xóa, Gỡ Bỏ Hoàn Toàn Bytefence Là Gì ? Virus Bytefence Là Gì

*