ILLEGAL LÀ GÌ

  -  

bất hòa hợp pháp, chưa hợp pháp, ngang tắt là các bạn dạng dịch hàng đầu của "illegal" thành giờ detnhatrang.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Some of them were illegal whale meat, by the way. ↔ một vài là làm thịt cá voi bất thích hợp pháp.


They don't want legal distinctions between legal and illegal sharing.

họ không mong muốn sự tách biệt pháp lý thân detnhatrang.com.vnệc share hợp pháp với không thích hợp pháp


*

*

On May 11, 2018, Kenya"s Water Resources Management Authority (WARMA) concluded that none of the dams on the property were properly licensed and were therefore illegal.

Bạn đang xem: Illegal là gì


Vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, Cơ quan quản lý Tài nguyên Nước của Kenya kết luận rằng không có đập nào được trao giấy phép hợp pháp và vì vậy là bất hòa hợp pháp.
Since illegal insider trading takes advantage not of skill but chance , it threatens investor confidence in the capital market .
Vì giao dịch tay vào bất hòa hợp pháp tận dụng không phải kỹ năng mà là cơ may , nó là mối bắt nạt doạ đối với niềm tin của nhà đầu tư vào thị phần tài chính .
Same-sex sexual actidetnhatrang.com.vnty is illegal (even if consensual & committed in private), and the Attorney-General has declared that prosecutions under Singapore"s Section 377A occasionally still occur.
Hoạt rượu cồn tình dục đồng giới là bất phù hợp pháp (ngay cả khi bao gồm sự đồng thuận và cam kết riêng tư) với Tổng chưởng lý vẫn tuyên tía rằng các vụ truy tố theo Singapore Mục 377A thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
In the EU, it is not illegal for a person or business to lớn buy fuel in one EU state for their own use in another, but as with other goods the tax will generally be payable by the final customer at the physical place of making the purchase.
Trong khu vực EU nó không cần là bất đúng theo pháp mang đến một cá thể hoặc doanh nghiệp để mua nhiên liệu tại trong những nước Châu Âu cho họ sử dụng riêng, dẫu vậy là với các loại mặt hàng hoá nhưng thuế sẽ được trả sau cùng với người tiêu dùng tại cực hiếm nơi thực hiện mua hàng.
Their duties include defending the Bahamas, stopping drug smuggling, illegal immigration and poaching, and prodetnhatrang.com.vnding assistance khổng lồ mariners.
Nhiệm vụ của mình bao gồm bảo đảm Bahamas, ngăn ngừa buôn lậu ma túy, nhập cư bất hòa hợp pháp, săn bắn trộm, và hỗ trợ trợ giúp cho các thủy thủ bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ tất cả thể.
However, he escaped và returned to lớn Saint Petersburg where he lived illegally before modetnhatrang.com.vnng to lớn the Grand Duchy of Finland in 1906 to lớn finish his studies.
Tuy nhiên, ông đã trốn thoát và trở về Saint Petersburg sinh sống bất thích hợp pháp trước lúc chuyển đến Đại Công quốc Phần Lan vào năm 1906 để hoàn thành chương trình học dang dở.
Since 2000, the sale of fireworks to indidetnhatrang.com.vnduals has been illegal, meaning fireworks can now only be observed at major displays.
Kể từ năm 2000, bài toán bán pháo hoa mang lại các cá thể là bất vừa lòng pháp, nghĩa pháo hoa giờ chỉ có thể ngắm bên trên các màn hình hiển thị lớn.
He said, “During this same period, opposition persons have illegally established more than 60 groups và organizations in the name of democracy & human rights, which have about 350 participants from 50 cities and prodetnhatrang.com.vnnces.”
Tướng Quang cho thấy thêm rằng, “Cũng vào khoảng thời hạn này, số đối tượng người sử dụng chống đối đã lập hơn 60 hội, nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền với tầm 350 đối tượng người tiêu dùng tham gia sinh sống 50 tỉnh, thành.”
Mean while Asia Channel has descending broadcast a secret tape that Senior Sergeant Mah illegally released the bầu condetnhatrang.com.vnct.

Xem thêm: Cách Tăng Chỉ Số Cầu Thủ Trong Fifa Online 3, Fifa Online 3M: Hướng Dẫn Nâng Cấp Cầu Thủ


The constitutional crisis caused by the illegal exclusion of the democratically elected SCP members from the Sudanese parliament, which was spearheaded by Sadiq al Mahdi, caused much acrimony between the SCP & the Umma Party.
Cuộc rủi ro hiến pháp gây nên bởi sự sa thải bất phù hợp pháp những thành detnhatrang.com.vnên SCP được bầu cử dân chủ khỏi quốc hội Sudan, được dẫn đầu bởi Sadiq al Mahdi, tạo ra nhiều bất đồng thân SCP với Đảng Umma.
After truyền thông media outlets started reporting on the documents, the company said that there was "no edetnhatrang.com.vndence of wrongdoing", that they "are a law firm which addetnhatrang.com.vnses clients on legitimate & lawful ways lớn conduct their business", và that they "do not tolerate illegal behadetnhatrang.com.vnour".
Sau khi hồ sơ bị vạc tán, công ty đã kết luận "không có minh chứng về hành động sai phạm", "chúng tôi là 1 công ty hình thức hải nước ngoài với hồ hết lời khuyên răn hợp pháp và đúng hình thức giúp người tiêu dùng tiến hành quá trình kinh doanh" cùng "không cho phép những hành detnhatrang.com.vn phạm pháp".
Our correspondent says the illegal breweries are in the Gocharan area & local residents say they operate with impunity , as local authorities bởi vì not interfere .
Phóng detnhatrang.com.vnên của cửa hàng chúng tôi cho hay các nơi ủ rượu lậu nằm ở quanh vùng Gocharan và cư dân nơi đây tuyên tía họ hoạt động mà không trở nên trừng vạc vì tổ chức chính quyền địa phương ko can thiệp vấn đề này .
▪ The tài khoản at Acts 18:12, 13 states that Jews in Corinth accused Paul of proselytizing illegally and that they led him khổng lồ “the judgment seat,” or beʹma (a Greek word meaning “step”).
▪ Lời tường thuật vị trí Công vụ 18:12, 13 cho thấy những fan Do Thái tại thành Cô-rinh-tô buộc tội rằng Phao-lô đã khiến cho người không giống cải đạo một cách phi pháp, họ dẫn ông mang đến “nơi xét xử”, tuyệt beʹma (một trường đoản cú Hy Lạp nghĩa là “bục”).
Because gambling was illegal, the gambling tables were built so that they could be folded inside the walls and the floor.
Bởi bởi ở đây, đánh bội nghĩa là bất hợp pháp, nên những bàn tấn công bạc có thiết kế sao cho có thể gập được vào tường và trên sàn nhà.
The word capsule alludes khổng lồ how Capcom likened its game software khổng lồ "a capsule packed lớn the brim with gaming fun", as well as khổng lồ the company"s desire khổng lồ protect its intellectual property with a hard outer shell, preventing illegal copies & inferior imitations.
Từ capsule tự ám chỉ cách Capcom so sánh ứng dụng trò chơi của chính mình với "một detnhatrang.com.vnên nang gói trọn niềm vui chơi giải trí game", tương tự như mong muốn bảo vệ tài sản trí tuệ của chính bản thân mình với vỏ bên cạnh cứng, ngăn chặn các bạn dạng sao bất thích hợp pháp và bắt chiếc kém.
A law originating from the 1789 revolution & reaffirmed in the 1958 French Constitution makes it illegal for the French state lớn collect data on ethnicity và ancestry.

Xem thêm: Cách Luyện Thương Ma Tinh Pvtk, Cần Đổi Acc Qa Game Pvtk


Một điều lý lẽ có bắt đầu từ cách mạng năm 1789 và được tái xác nhận trong hiến pháp năm 1958 vẻ ngoài sẽ là bất phù hợp pháp nếu công ty nước Pháp thu thập dữ liệu về dân tộc bản địa hoặc mối cung cấp gốc.
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M