IMMORTAL LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ detnhatrang.com.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.
Bạn đang xem: Immortal là gì

They are immortals who travel the world exacting vengeance on behalf of victims, such as scorned men, women or neglected children.
They become immortals in death along with even more fame and has as well achieved their goal from the beginning.
Although she bears resemblance lớn demons, her special ability actually increases her affinity with immortals, making her a hybrid of both races.
Making the image even more coherent, these immortal tendencies get reinforced by the deliberate presentation of his body on the iconographical màn chơi.
The human person, on this reading, is an " ensouled toàn thân " to be resurrected, rather than an immortal và transcendent soul entombed in a material body toàn thân.
The soul, the immortal soul must ever long and yearn for a thousvà things inseperable khổng lồ liberty " " (94).
Many notable immortals và exalted progenitors are included in this pantheon, và one can reach divinity through strong meritory acts.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu đạt quan điểm của những biên tập viên detnhatrang.com.vn detnhatrang.com.vn hoặc của detnhatrang.com.vn University Press xuất xắc của các đơn vị cấp phép.
*Xem thêm: Game Tay Đấm Thép Trên Zing Me, Tay Dam Thep

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn detnhatrang.com.vn English detnhatrang.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Build Đồ Mới Dành Cho Darius Mùa 11 : Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message