In conclusion là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

quý khách sẽ xem: In conclusion là gì
Bạn đang xem: In conclusion là gì

*

*

*Xem thêm: Collinearity Là Gì - Các Giải Pháp Khắc Phục Đa

*

conclusion /kən"klu:ʤn/ danh từ
sự xong xuôi, sự chnóng dứt; phần cuối sự kết luận, phần kết luận sự đưa ra quyết định, sự xử lý, sự thương lượng, sự thu xếp sự cam kết kết (hiệp ước...)foregone conclusion một quyết định trước khi biết rất nhiều yếu tố bắt buộc thiết định kiến tác dụng có thể dự đoán trước đượcin conclusion: nhằm kết luậnlớn try conclusions with: đọ mức độ cùng với, đọ tài vớikết luậnat a conclusion: tóm lại gấp vãconclusion of a theorem: tóm lại của một định lýjump at a conclusion: kết luận vội vàng vãsự kết thúcgiải quyếtkết luậnký kếtconclusion of a contract: sự ký phối hợp đồngsự kết thúcconclusion of businessđạt thành giao dịch

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): conclusion, conclude, concluding, conclusive, inconclusive sầu, conclusively


*Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Ngộ Không Liên Quân Mobile Mùa 19 : Cách Lên Đồ Và Bảng Ngọc


Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

conclusion

Từ điển Collocation

conclusion noun

1 opinion reached after considering the facts

ADJ. correct | logical, reasonable, valid | inescapable, inevitable, obvious | erroneous, false, wrong | main | hasty

VERB + CONCLUSION arrive at, come to, draw, reach I can"t draw any conclusions from what she said. | jump lớn, leap to We don"t want khổng lồ jump to lớn the wrong conclusion. Don"t go jumping to conclusions before you know the facts. | lead to, point to It all points to the conclusion that nobody toàn thân knew what was going on.

2 ending of sth

ADJ. satisfactory, successful | foregone The result of the match was a foregone conclusion. | hasty

VERB + CONCLUSION bring about, bring sth to lớn The meeting was brought to lớn a hasty conclusion. | come khổng lồ

PREPhường. in ~ In conclusion, I would like to thank you all for your hard work. > Special page at MEETING

Từ điển WordNet

n.

an intuitive assumption

jump lớn a conclusion

a final settlement

the conclusion of a business deal

the conclusion of the peace treaty

English Synonym and Antonym Dictionary

conclusionsant.: beginning outset start

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu