INDEMNITY LÀ GÌ

  -  

Indemnity là một thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là bồi thường, Indemnity được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực bảo hiểm với nghĩa là bồi thường bảo hiểm.

Bạn đang xem: Indemnity là gì


Hiện nay việc học tập và sử dụng tiếng Anh ngày càng phổ biến. Do đó, việc dùng các thuật ngữ tiếng Anh là rất phổ biến. Indemnity là một ví dụ.

Indemnity là gì? Để hiểu rõ về nội dung này Chúng tôi xin mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây về Indemnity là gì?

Indemnity là gì?

Indemnity là một thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là bồi thường, Indemnity được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực bảo hiểm với nghĩa là bồi thường bảo hiểm. Bồi thường có nghĩa là sự đảm bảo khỏi bị thiệt hại và cam kết nhằm đưa người được bảo hiểm khôi phục trở lại trạng thái ban đầu như trước khi xảy ra sự kiện không mong đợi.

Bồi thường bảo hiểm là nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm. Bởi, hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm thường có các loại như sau:

+ Hợp đồng bảo hiểm con người;

+ Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

+ Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

*

Nguyên tắc bồi thường

Nguyên tắc bồi thường là một nội dung quan trọng của bảo hiểm. Nguyên tắc bồi thường được xác định như sau: chính sách bảo hiểm sẽ không đem lại lợi ích có giá trị lớn hơn so với những tổn thất mà người tham gia bảo hiểm phải chịu.Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm chỉ ra rằng, người được bảo hiểm chỉ có quyền được nhận bồi thường đối với những tổn thất mà họ thực sự phải chịu.

Xem thêm: Millet Là Gì ? Millet Là Gì Làm Rõ Millet Là Hạt Gì

Căn cứ bồi thường

Theo quy định tại Điều 46 Luật kinh doanh bảo hiểm thì căn cứ bồi thường bao gồm:


“ 1. Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí để xác định giá thị trường và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.


2. Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

3. Ngoài số tiền bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả cho người được bảo hiểm những chi phí cần thiết, hợp lý để đề phòng, hạn chế tổn thất và những chi phí phát sinh mà người được bảo hiểm phải chịu để thực hiện chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.”


Hình thức bồi thường

Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:

– Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

– Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

– Trả tiền bồi thường.

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.

Xem thêm: Top 15 Game Offline Hay Nhất Trên Pc Bạn Phải Chơi Ngay, Top 25 Game Offline Hay Nhất Cho Pc

Trên đây là bài viết của chúng tôi liên quan đến vấn đề Indemnity là gì? Chúng tôi hi vọng rằng qua bài viết, sẽ giúp Qúy bạn đọc nắm rõ về nội dung này.