LỆNH SFC/SCANNOW LÀ GÌ

  -  
Windows 8.1 Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Pro Windows 8 Windows 8 Enterprise Windows 8 Pro Windows 7 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Windows Vista Enterprise 64-bit Edition Windows Vista Ultimate 64-bit Edition Windows Vista Business Windows Vista Business 64-bit Edition Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate Windows 10 Xem thêm...Ít hơn

Nếu một số chức năng của Windows không hoạt động hoặc Windows bị treo, hãy sử dụng Trình Kiểm tra tệp Hệ thống để quét Windows và khôi phục các tập tin của bạn.  DÙ các bước dưới đây thoạt nhìn trông phức tạp, chỉ cần bạn làm đúng trình tự, từng bước một, chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục được sự cố.

Bạn đang xem: Lệnh sfc/scannow là gì

Chạy công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống (SFC.exe)

Để làm việc này, hãy thực hiện các bước sau:

Mở một dấu nhắc lệnh nâng cao. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện điều sau phÙ hợp với bạn:

Nếu bạn đang chạy Windows 10, Windows 8.1 hoặc Windows 8, trước tiên hãy chạy công cụ Deployment Image Servicing and Management (DISM) trong hộp thư đến trước khi chạy Trình kiểm tra Tệp Hệ thống. (Nếu bạn đang chạy Windows 7 hoặc Windows Vista, chuyển sang Bước 3.) 

Nhập lệnh sau, rồi nhấn Enter: Có thể mất vài phút để mỗi thao tác lệnh hoàn tất.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Quan trọng: Khi bạn chạy lệnh này, DISM sử dụng Windows Update để cung cấp các tệp cần có để khắc phục hỏng hóc. Tuy nhiên, nếu ứng dụng khách Windows Update của bạn bị hỏng, hãy sử dụng bản cài đặt Windows đang chạy làm nguồn sửa chữa hoặc sử dụng thư mục liền kề của Windows từ mục chia sẻ mạng hoặc phương tiện di động, chẳng hạn như DVD Windows, làm nguồn của tệp. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Chú ý: Thay thế phần giữ chỗ C:\RepairSource\Windows bằng vị trí nguồn sửa chữa của bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng công cụ DISM để sửa Windows, hãy tham khảo Sửa hình ảnh của Windows.

Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn ENTER:

sfc /scannow

*
  

Lệnh sfc /scannow sẽ quét tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ và thay thế các tệp bị hỏng bằng bản sao được lưu trong bộ đệm ẩn nằm trong thư mục đã nén tại %WinDir%\System32\dllcache.Trình giữ chỗ %WinDir% thể hiện thư mục hệ điều hành Windows. Ví dụ: C:\Windows.Lưu ý Không đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh này cho đến khi quá trình xác minh hoàn tất 100%. Kết quả quét sẽ được hiển thị sau khi quá trình này hoàn tất.

Sau khi hoàn thành quá trình, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:

Bảo vệ Tài nguyên Windows không tìm thấy bất kỳ hành vi vi phạm tính toàn vẹn nào.

Điều này nghĩa là bạn không có bất kỳ tệp hệ thống nào bị hỏng hoặc bị thiếu.


 

Vuốt vào từ mép phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm Tìm kiếm. Gõ Dấu nhắc lệnh vào hộp Tìm kiếm, bấm chuột phải vào Dấu nhắc lệnh, sau đó bấm vào Chạy với tư cách quản trị viên. Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Cho phép.

Xem thêm: Cách Chỉnh Cấu Hình Yêu Cầu Blade And Soul Garena, Học Viện Blade & Soul

*
 


 

Để thực hiện việc này, bấm Bắt đầu, gõ Command Prompt hoặc cmd trong hộp Tìm kiếm, bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh, sau đó bấm Chạy với tư cách quản trị viên. Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Cho phép.

*
 


Thông tin Bổ sung

Cách xem chi tiết quy trình Kiểm tra Tệp Hệ thống

Để xem chi tiết bao gồm trong tệp CBS.Log, bạn có thể sao chép thông tin vào tệp Sfcdetails.txt bằng lệnh Findstr, rồi xem chi tiết trong Sfcdetails.txt. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

Mở dấu nhắc lệnh nâng cao như được mô tả trong bước 1 trước đó.

Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn ENTER:

findstr /c:"" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" Lưu ý Tệp Sfcdetails.txt có chứa thông tin chi tiết từ mỗi lần công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống được chạy trên máy tính. Tệp này bao gồm thông tin về các tệp chưa được sửa chữa bởi công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống. Xác minh các mục ngày và giờ để xác định các tệp gặp sự cố đã được tìm thấy vào lần cuối cÙng bạn chạy công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống.

Mở tệp Sfcdetails.txt từ máy tính để bàn.

Tệp Sfcdetails.txt sử dụng định dạng sau:

Cách thay thế thủ công tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp

Sau khi bạn xác định tệp hệ thống nào bị hỏng và không thể sửa chữa được thông qua thông tin chi tiết trong tệp Sfcdetails.txt, hãy tìm vị trí của tệp bị hỏng, rồi thay thế thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao tốt đã biết của tệp này. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:Lưu ý Bạn có thể lấy bản sao chuẩn của tệp hệ thống từ máy tính khác đang chạy cÙng phiên bản Windows với máy tính của bạn. Bạn có thể thực hiện quy trình Trình kiểm tra Tệp Hệ thống trên máy tính đó để đảm bảo tệp hệ thống mà bạn định sao chép là bản sao tốt.

Lấy quyền sở hữu quản trị của tệp hệ thống bị hỏng. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh nâng cao, sao chép rồi dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:

takeown /f Path_And_File_NameLưu ý Trình giữ chỗ Path_And_File_Name biểu thị đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ: gõ takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll. 

*

Cấp cho quản trị viên quyền truy cập đầy đủ vào tệp hệ thống bị hỏng. Để thực hiện việc này, sao chép và dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:

icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:FLưu ý Trình giữ chỗ Path_And_File_Name biểu thị đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ, gõ icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

*

Thay thế tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp. Để thực hiện việc này, sao chép và dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:

Sao chép Source_File DestinationLưu ý Trình giữ chỗ Source_File biểu thị đường dẫn và tên tệp của bản sao chuẩn của tệp trên máy tính của bạn và trình giữ chỗ Destination biểu thị đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ: gõ copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Xem thêm: Phần Mềm Fake Ip Để Chơi Game Nước Ngoài, 4 Năm Miễn Phí 2022

Nếu các bước trên không có hiệu quả, có thể bạn cần cài đặt lại Windows. Để biết thêm thông tin, xem tÙy chọn khôi phục Windows 10.