NỘI CÔNG 5 CỬU ÂM CHÂN KINH

  -  

Nhập môn:

Sau khi xong xuôi cửu âm chí “Lạc Dương Cổ Kiếp
”, sever đang msinh sống thay đổi khí công bậc 5. Người chơi đầy đủ điều kiện rất có thể đến tìm kiếm Người đổi nội 5 trường phái để dìm trọng trách. Sau Lúc dứt trách nhiệm sẽ nhận được một số ít đạo vắt đổi nội 5: Thánh Võ Lệnh.

Bạn đang xem: Nội công 5 cửu âm chân kinh

Bạn sẽ xem: Nội công 5 cửu âm chân tởm

Huấn luyện môn phái:

Người đùa sau khi xong xuôi trọng trách nội khí bậc 5 hoàn toàn có thể dìm lối chơi huấn luyện và đào tạo.

Huấn luyện đang căn cứ theo 3 phương diện Sức Mạnh, Dũng Khí, Thể Năng của bạn chơi nhưng mà kiến thiết 1 trong những 3 lối chơi đấy. Sau kia, chọn và xong xuôi cấm địa cùng với độ nặng nề khác biệt, có thể nhận được lượng Thánh Võ Lệnh khác biệt.

Tăng cấp cho tầng nội công:

lúc người nghịch học nội 5 tới tầng 10, 18, 27, 36, đang nhận thấy Bồ câu chuyển thư của Ma Đao Đường.

Căn cđọng vào ngôn từ thư tiếp tục có tác dụng trách nhiệm, ngừng đang nhận được đa số trang sách nội lực tầng phía trên cao hơn.

Đổi Thánh Võ Lệnh:

Dùng Dương Bì Tàn Phiến cùng Thẻ Danh Dự Môn Phái (Ttận hưởng Thiện Pphân tử Ác Lệnh) đổi Thánh Võ Lệnh với số lượng nhất định, hằng ngày tất cả giới hạn mốc giới hạn đổi.

Nội công bậc 5 môn phái:


*

*

Nội công: Tẩy Tủy Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội lực Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Vô Sđọng Chung Khí: khi tấn công tất cả Phần Trăm tăng 2% phần trăm bạo kích và 4% giáp thương bạo kích, duy trì 40 giây, các độc nhất rất có thể ông xã 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Lúc bị tiến công tất cả tỷ lệ phục hồi khí máu phiên bản thân, đồng thời giải trừ 1 tâm lý xấu.

Tầng 16-25

+ Vô Sứ đọng Chung Khí: Khi tiến công bao gồm Tỷ Lệ tăng 2% phần trăm bạo kích cùng 4% gần kề thương bạo kích, gia hạn 40 giây, những nhất rất có thể chồng 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tiến công tất cả Tỷ Lệ phục sinh khí tiết phiên bản thân, bên cạnh đó giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 26-35

+ Vô Sđọng Chung Khí: Lúc tấn công có Tỷ Lệ tăng 2% Tỷ Lệ bạo kích cùng 4% sát thương thơm bạo kích, duy trì 40 giây, các độc nhất hoàn toàn có thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: lúc bị tấn công bao gồm phần trăm phục sinh khí ngày tiết bản thân, đôi khi giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 36-48

+ Vô Sđọng Chung Khí: khi tấn công bao gồm Tỷ Lệ tăng 2% Phần Trăm bạo kích và 4% ngay cạnh thương bạo kích, duy trì 40 giây, những độc nhất vô nhị hoàn toàn có thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Lúc bị tiến công có Phần Trăm phục hồi khí tiết bản thân, mặt khác giải trừ 1 tâm lý xấu.

Tầng 49

+ Vô Sứ Chung Khí: lúc tiến công tất cả Phần Trăm tăng 2% Phần Trăm bạo kích và 4% gần kề thương bạo kích, gia hạn 40 giây, nhiều độc nhất vô nhị có thể ck 6 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: khi bị tấn công có xác suất phục hồi khí máu phiên bản thân, bên cạnh đó giải trừ nhiều tâm trạng xấu, cùng tạm thời miễn dịch đa số tâm trạng này


*

*

Nội công: Ỷ Thiên Đồ Long Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công gồm Tỷ Lệ tăng 30% gần kề thương thơm toàn bộ những chiêu bài bạn dạng thân, coi nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, gia hạn 10 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Toắt Phong: Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng chừng thời gian, bảo trì hồi sinh khí tiết, tác dụng bảo trì 10 giây.

Trong 1 khoảng chừng thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 nhiều loại hiệu ứng.

Tầng 16-25

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công gồm xác suất tăng 30% tiếp giáp tmùi hương tất cả những chiêu trò bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, duy trì 11 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tnhóc Phong: lúc bị tấn công gồm Tỷ Lệ tăng 30% miễn thương trong một khoảng chừng thời hạn, gia hạn hồi phục khí ngày tiết, kết quả duy trì 11 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ rất có thể kích hoạt 1 loại cảm giác.

Tầng 26-35

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: khi tiến công tất cả xác suất tăng 30% gần cạnh thương tất cả những phương pháp bản thân, coi dịu đỡ đòn tăng thêm 25%, bảo trì 12 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh mãnh Phong: Khi bị tiến công tất cả tỷ lệ tăng 30% miễn tmùi hương trong một khoảng chừng thời hạn, gia hạn hồi sinh khí máu, công dụng bảo trì 12 giây.

Trong 1 khoảng thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 loại cảm giác.

Tầng 36-48

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: khi tiến công có tỷ lệ tăng 30% giáp thương thơm toàn bộ những giải pháp phiên bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, gia hạn 13 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Trực rỡ Phong: Khi bị tấn công tất cả tỷ lệ tăng 30% miễn thương thơm trong 1 khoảng thời gian, gia hạn hồi phục khí máu, công dụng bảo trì 13 giây.

Trong 1 khoảng chừng thời gian chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 49

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công gồm xác suất tăng 30% gần cạnh thương toàn bộ các giải pháp phiên bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, gia hạn 15 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Ttinh quái Phong: khi bị tiến công có phần trăm tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng chừng thời gian, gia hạn phục hồi khí tiết, công dụng bảo trì 15 giây.

+ Võ Lâm Chí Tôn: Trong 1 khoảng chừng thời gian, bên cạnh đó kích hoạt cả cảm giác Ỷ Thiên và Đồ Long.Hiệu trái Ỷ Thiên chỉ kích hoạt khi khí huyết phiên bản thân tốt rộng 90%.


*

Nội công: Đại Thừa Niết Bàn Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng chưởng lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công vẫn cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp phụ liền kề thương thơm mặt khác chế tác cạnh bên thương Dương ra bao bọc, sút nội phòng của mục tiêu, bảo trì 7 giây.

+ Lúc hộ thể thuẫn bị phá, tác dụng của Niết Bàn Hóa Chình họa cũng thiếu tính.

Tầng 16-25

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công đã cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp thụ sát thương thơm đôi khi chế tạo ra tiếp giáp thương thơm Dương ra bao bọc, bớt nội phòng của mục tiêu, bảo trì 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, tác dụng của Niết Bàn Hóa Chình họa cũng không đủ.

Tầng 26-35

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công vẫn cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp thu tiếp giáp thương bên cạnh đó chế tạo ra sát thương thơm Dương ra bao bọc, giảm nội phòng của kim chỉ nam, bảo trì 7 giây.

+ khi hộ thể thuẫn bị phá, kết quả của Niết Bàn Hóa Chình ảnh cũng mất đi.

Tầng 36-48

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tiến công đã nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thụ sát tmùi hương đôi khi chế tạo cạnh bên tmùi hương Dương ra xung quanh, bớt nội chống của kim chỉ nam, bảo trì 7 giây.

Tầng 49

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công đang nhận được hộ thể thuẫn, hấp thụ liền kề thương thơm mặt khác chế tạo giáp thương Dương ra bao bọc, bớt nội chống của mục tiêu, gia hạn 10 giây.

Xem thêm: Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê Biến Hình Game Thủy Thủ Mặt Trăng 24H

+ Cho dù khiên hộ thân tất cả bặt tăm, đông đảo tạo nên gần kề thương nổ bao quanh, khiến cho những kim chỉ nam bị tmùi hương đã giảm 30% gần cạnh thương, gia hạn 10s.


Nội công: Cầm Long Công

Thuôc tính: Dương cương

Tầng chưởng lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Tkhô hanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít giáp tmùi hương cho từng đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: Lúc xuất chiêu tất cả Xác Suất tăng sức khỏe chiêu bạo kích với hẳn nhiên giáp thương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn bớt vận tốc dịch rời 40%.

Tầng 16-25

+ Thanh hao Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều gần kề thương thơm cho từng đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: Lúc xuất chiêu có xác suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích và dĩ nhiên gần cạnh tmùi hương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn sút tốc độ dịch rời 40%.

Tầng 26-35

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều giáp thương cho mỗi đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: Lúc xuất chiêu tất cả tỷ lệ tăng sức khỏe chiêu bạo kích cùng tất nhiên gần cạnh thương tiễn xạ, khiến kim chỉ nam trúng đòn bớt vận tốc di chuyển 40%.

Tầng 36-48

+ Thanh khô Long Xuất Thủy: Tăng một ít giáp tmùi hương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Lúc xuất chiêu tất cả xác suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo giáp thương thơm tiễn xạ, khiến cho kim chỉ nam trúng đòn bớt tốc độ dịch rời 40%.

Tầng 49

+ Tkhô hanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít giáp tmùi hương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu bao gồm phần trăm tăng sức mạnh chiêu bạo kích và đương nhiên gần cạnh thương tiễn xạ, khiến cho phương châm trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.

Nội công: Tâm Mạch Âm Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội khí Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Cực Nhu Hàn Độc: lúc tiến công bao gồm xác suất truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người kim chỉ nam, phương châm các lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinch công có khả năng sẽ bị mất khí ngày tiết, bảo trì 30s, có thể xếp ông chồng nhiều tuyệt nhất 4 tầng.

Tầng 16-25

+ Cực Nhu Hàn Độc: lúc tấn công có Tỷ Lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên trên người phương châm, mục tiêu những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, gia hạn 30s, hoàn toàn có thể xếp ông chồng nhiều độc nhất vô nhị 4 tầng.

Tầng 26-35

+ Cực Nhu Hàn Độc: khi tiến công có tỷ lệ truyền 1 các loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, kim chỉ nam những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinc công có khả năng sẽ bị mất khí tiết, gia hạn 30s, có thể xếp chồng những tốt nhất 4 tầng.

Tầng 36-48

+ Cực Nhu Hàn Độc: khi tiến công bao gồm Tỷ Lệ truyền 1 một số loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, phương châm mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinch công sẽ bị mất khí huyết, bảo trì 30s, có thể xếp ông chồng các độc nhất 4 tầng.

Tầng 49

+ Cực Nhu Hàn Độc: lúc tấn công gồm Phần Trăm truyền 1 loại độc dược chí mạng lên trên người phương châm, kim chỉ nam các lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí tiết, gia hạn 30s, có thể xếp ông xã nhiều độc nhất vô nhị 5 tầng, mỗi tầng sút thêm 3% cạnh bên thương thơm chiêu bài.

+ Âm Cực Thấp Độc: lúc "Cực Nhu Hàn Độc" bị có tác dụng mới, phong chiêu kẻ thù 3s.

Nội công: Cửu Thiên Tiên Quyết

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều phải sở hữu Xác Suất tăng gần kề thương thơm chiêu trò phiên bản thân lên 20% trong thời gian nthêm, kết quả miễn thương thơm tăng 22%, bảo trì 15s.

Tầng 16-25

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tiến công đều có Phần Trăm tăng liền kề thương chiêu bài bạn dạng thân lên 22% vào thời gian nđính thêm, tác dụng miễn thương tăng 22%, duy trì 16s.

Tầng 26-35

+ Phụng Vũ Loan Ca: Lúc tiến công hoặc bị tiến công đều phải có Phần Trăm tăng gần kề thương phương pháp phiên bản thân lên 25% vào thời gian ngắn, công dụng miễn thương thơm tăng 22%, gia hạn 17s.

Tầng 36-48

+ Phụng Vũ Loan Ca: Lúc tấn công hoặc bị tiến công đều sở hữu Tỷ Lệ tăng sát thương giải pháp phiên bản thân lên 28% vào thời gian nthêm, công dụng miễn tmùi hương tăng 22%, duy trì 18s.

Tầng 49

+ Phụng Vũ Loan Ca: khi tấn công hoặc bị tấn công đều phải sở hữu Xác Suất tăng sát thương chiêu bài bản thân lên 33% vào thời hạn ngắn thêm, tác dụng miễn tmùi hương tăng 22%, gia hạn 20s.

+ Phụng Vũ Cửu Thiên: Lúc "Phụng Vũ Loan Ca" bột phát, thân nhẹ nlỗi hồng mao, tăng gần kề tmùi hương lúc tấn công vào không trung. Trong thời gian duy trì sẽ miễn nhiễm 1 lần tác dụng tiến công bay, tấn công ngã, đánh lùi, trong thời điểm tạm thời dấn trạng thái hoàng bá thể nđính thêm.

Nội công: Phách Hình ảnh Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng chưởng lực Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Hệ Phong Điệp Huyết: khi tấn công tất cả phần trăm một mực khiến mục tiêu liên tục chảy máu, gia hạn 6s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát các độc nhất 1 lần).

Tầng 16-25

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tiến công bao gồm tỷ lệ nhất định khiến cho kim chỉ nam liên tiếp bị ra máu, bảo trì 7s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: Lúc tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí tiết (mỗi 0,5s đang bột phát nhiều duy nhất 1 lần).

Tầng 26-35

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tiến công gồm Phần Trăm nhất định khiến kim chỉ nam tiếp tục bị ra máu, gia hạn 8s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Lúc tiến công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí huyết (mỗi 0,5s đang bột phát nhiều độc nhất 1 lần).

Tầng 36-48

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Lúc tiến công có xác suất nhất thiết khiến cho mục tiêu liên tục ra máu, duy trì 9s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tiến công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí máu (từng 0,5s đang bộc phát những tốt nhất 1 lần).

Tầng 49

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tiến công bao gồm Phần Trăm khăng khăng khiến phương châm thường xuyên chảy máu, duy trì 10s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: lúc tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí tiết (mỗi 0,5s đang bột phát nhiều duy nhất 1 lần), vào thời hạn duy trì Phần Trăm bạo kích bạn dạng thân tăng 6%.

Nội công: Địa Ngục Hân oán Hồn Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng chưởng lực Hiệu trái Tầng 6-15

+ Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công rất có thể miễn nhiễm tất cả cạnh bên tmùi hương chiêu thức trong vòng 1s, Lúc tiến công tất cả tỷ lệ tăng 24% gần kề thương chiêu trò trong khoảng 3s.

Tầng 16-25

+ Âm Hồn Phú Thể: lúc bị tiến công có thể miễn truyền nhiễm toàn bộ sát thương chiêu bài trong vòng 1s, Lúc tiến công có Xác Suất tăng 28% sát thương phương pháp trong tầm 3s.

Tầng 26-35

+ Âm Hồn Prúc Thể: Khi bị tiến công có thể miễn lây truyền toàn bộ giáp tmùi hương chiêu bài trong khoảng 1s, khi tấn công bao gồm phần trăm tăng 32% cạnh bên tmùi hương giải pháp trong tầm 3s.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Angular Cli Là Gì ? Angular Cli Là Gì

Tầng 36-48

+ Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tiến công rất có thể miễn lây nhiễm tất cả ngay cạnh tmùi hương chiêu thức trong tầm 1s, lúc tấn công bao gồm Phần Trăm tăng 36% giáp thương chiêu trò trong khoảng 3s. Tầng 49 + Âm Hồn Prúc Thể: Lúc bị tiến công hoàn toàn có thể miễn truyền nhiễm toàn bộ ngay cạnh thương thơm chiêu trò trong khoảng 3s, khi tấn công gồm tỷ lệ tăng 40% sát thương thơm chiêu bài, với đẩy mạnh Tỷ Lệ bạo kích trong vòng 3s.