NOMINATED LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vdetnhatrang.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
nominate nominate<"nɔmineit>nước ngoài rượu cồn tự (to nominate sometoàn thân for / as something) bằng lòng ý kiến đề xuất ai kia sẽ tiến hành lựa chọn để lấy vào một trong những chức vụ, một phòng ban, một trách nhiệm I nominate Tom lớn make the tea tôi cử Tom đi trộn tsoát she has been nominated (as candidate) for the Presidency bà ấy được đề cử (làm ứng cử viên) vào chức Chủ tịch (lớn nominate somebody toàn thân lớn / as something) hướng dẫn và chỉ định ai vào trong 1 cơ quan; chỉ định to lớn be nominated khổng lồ a committee được chỉ định vào một trong những ủy ban the board nominated her as the new director ban người có quyền lực cao đã hướng đẫn bà ấy có tác dụng người có quyền lực cao new (trường đoản cú thảng hoặc,nghĩa hiếm) ấn định (khu vực, ngày...) cho 1 sự khiếu nại, một cuộc họp... 1 December has been nominated as the day of the election Ngày 1 mon mười nhì được ấn định là ngày bầu cử
*
/"nɔmineit/ ngoại rượu cồn trường đoản cú hướng dẫn và chỉ định, lựa chọn, chỉ định
*
khổng lồ nominate someone lớn (for) a post
*
hướng dẫn và chỉ định (té nhiệm) ai giữ lại một công tác reviews, cử !Nominating Convention (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) hội nghị đề cử fan ra tnhãi con ghế tổng thống Call tên, viết tên, mệnh danh (từ bỏ hi hữu,nghĩa hiếm) định (nơi gặp gỡ gỡ, ngày...)

*