ON AIR LÀ GÌ

  -  

Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 55 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, vày Hằng Tâm với Brandon phú trách rưới.

Bạn đang xem: On air là gì

quý khách đã xem: On air tức thị gì

The two idioms we’re learning today are TO WALK ON AIR và IN HINDSIGHT.

Trong bài học kinh nghiệm bây giờ, nhị thành ngữ ta học là TO WALK ON AIR và IN HINDSIGHT.


*

*

In times when the economy is good, it’s relatively easy lớn find a job. In other times, job-seekers must wait a long time to lớn get one. They even have sầu lớn accept jobs that pay less than they expect. Mai Lan’s friover Nancy landed a job last week. She was so happy she took Mai Lan và some other friends out for dinner to celebrate.

Trong thời gian kinh tế tài chính xuất sắc, kiếm việc có tác dụng kha khá dễ. Những lúc không giống, fan kiếm bài toán đề xuất chờ đợi lâu. Họ cũng đề nghị dìm vấn đề trả lương phải chăng hơn chúng ta mong muốn. Quý Khách của Mai Lan, Nancy, bắt đầu gồm bài toán tuần trước. Cô vui lắm, cô mời Mai lan và vài chúng ta không giống đi nạp năng lượng mừng.

MAI LAN: Mike, Nancy just got a job. She’s so excited.

Mike, Nancy bắt đầu kiếm được Việc làm cho. Cô ấy vui miệng lắm.

MIKE: Good for her. What kind of job did she get?Mừng mang đến cô ấy. Cô được Việc gì chũm ?

MAI LAN: She’s now an assistant manager of a Giant supermarket. This is a real supermarket, it’s huge. She’ll have to supervise many employees besides a whole lot of work lớn run this business.Cô ấy là giúp đỡ quản lý của một ăn uống Giant. Đây đích thực là 1 trong ăn uống, mập lắm. Ngoài đông đảo Việc nên tạo cho thương vụ làm ăn này, cô ta đã nên chỉ đạo các nhân viên.

MIKE: Well, Nancy is very dynamic. She’ll vì a good job for that company.Ồ, Nancy là một tín đồ năng hễ. Cô ta sẽ thao tác thành công xuất sắc cho công ty kia.

MAI LAN: Yes. That’s true. I’m so glad for her. She’s so happy.Đúng. Đúng vậy đó. Tôi mừng cho cô. Cô ta đang vui lắm.

MIKE: I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now, she found one và one she really likes.

Tôi biết là sau khi cô giỏi nghiệp ĐH, cô ấy đi tìm kiếm bài toán mấy tháng liền. Bây tiếng được Việc, lại đúng bài toán cô ấy thích.MAI LAN: She’s really happy. I would, too. If I had nothing lớn do for many months, then I found a job, I would be really happy.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Commoditization Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

MIKE: I’m sure she’s walking on air!Tôi Chắn chắn cô ta sẽ walking on air !

MAI LAN: Walking on air?Walking on air ?

MIKE: That’s it. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R means to lớn be very happy.

Đúng vậy. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R nghĩa là vui lắm, đi trên mây !

MAI LAN: Yes. She’s walking on air, evidently.Đúng. Cô ta đang đi trên mây, rõ điều này.

MIKE: Well. It’s good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have sầu gone lớn graduate school, then she’d be more qualified for even a better job.À. Cô ta kiếm được câu hỏi có tác dụng với có lương xuất sắc. Nhưng cô ta mất nhiều mon ko làm những gì. In hindsight, tôi suy nghĩ cô ấy đáng lẽ yêu cầu đi học công tác thạc sĩ. khi kia cô ta vẫn đủ ĐK để sở hữu Việc xuất sắc hơn thế nữa.

MAI LAN: In hindsight?In hindsight ?

MIKE: In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking baông xã, thinking again.In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T tức là ngẫm nghĩ lại , Để ý đến lại.

MAI LAN: Oh! You mean looking baông chồng , you think she should not have sầu wasted the many months she was looking for a job và couldn’t find one?Anh có ý nói, nghĩ về lại, anh cho rằng cô ta xứng đáng lẽ tránh việc lãng phí nhiều tháng tìm câu hỏi cơ mà không ra ?MIKE: Right. She could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The Master’s Degree would put her in a much better position.Thế kia. Cô ta hoàn toàn có thể vẫn xong xuôi nửa công tác, rồi học tập thêm 1 năm nữa. Bằng cấp cho thạc sĩ sẽ giúp cô ta bao gồm vị thế giỏi hơn.

MAI LAN: Well. Now she has a job which she likes, so that’s OK for her.À. Bây giờ đồng hồ cô ta gồm vấn đề nhưng cô say đắm. Thôi nuốm cũng tốt cho cô.

MIKE: For us, I’d rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.Cho bản thân, tôi suy nghĩ bản thân nên chăm sóc vào bài toán học tập. Càng học tập cao thêm, càng tốt bấy nhiêu. Đồng thời, ta có thể có tác dụng thêm Việc bán thời gian nlỗi ta đã làm.

MAI LAN: I agree with you. If we work full-time, it’s hard to go back to lớn school later.Tôi gật đầu với anh. Nếu ta làm việc toàn thời hạn, nặng nề mà lại quay trở về tới trường thêm trong tương lai.

MIKE: Mai Lan, here is another example of “walking on air”. My mother is walking on air right now. She’s really pleased with her house. My parents bought it at the right time, the interest was so low, the price was just right for their pocketbook.Mai Lan, đó là một tỉ dụ khác sử dụng “walking on air”. Mẹ tôi vẫn mừng cuống nhỏng đi bên trên mây. Bà vui cùng với căn nhà của bà. Ông bà mua căn hộ đúng vào lúc, chi phí lời thấp, giá nhà vừa đúng ví tiền.

MAI LAN: Yet, one day your Dad said, in hindsight, they should have sầu bought a bigger house so their grandchildren could have more space khổng lồ play when they visited them.Vậy cơ mà một hôm Ba anh nói, quan tâm đến lại, các cụ xứng đáng lẽ đề xuất tải tòa nhà to hơn làm cho các con cháu có khu vực vui chơi Lúc lại thăm các cụ.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Chung Kết Thế Giới Lmht 2017 :, Lịch Thi Đấu Vòng Bảng Chung Kết Thế Giới 2017

MAI LAN: I’ll listen to you, my wise philosopher!Tôi sẽ nghe lời anh, bên triết nhân thông thái của tôi !

Hôm ni bọn họ vừa học tập nhì thành ngữ : TO WALK ON AIR tức là SUNG SƯỚNG NHƯ ĐI TRÊN MÂY và IN HINDSIGHT nghĩa là SUY NGHĨ LẠI. Hằng Tâm với Brandon xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học tới.