PHÁI CÔN LÔN VÕ LÂM 2

  -  
KimMộcThủyHỏaThổ
*
Thiếu Lâm
*
Ngũ Độc
*
Nga My
*
Cái Bang
*
Võ Đang
*
Thiên Vương
*
Đường Môn
*
Thúy Yên
*
Thiên Nhẫn
*
Côn Lôn

Nhiệm vụ trường phái Côn Lôn Võ lâm 1

1.

Bạn đang xem: Phái côn lôn võ lâm 2

Nhiệm vụ cấp cho 10 trường phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Phụng kiếm ĐệTử.

Học được võ công:

Côn Lôn Đao Pháp;Côn Lôn tìm Pháp;Thanh Phong Phù;Thúc Phược Chú.

Nơi đón nhận nhiệmvụ: tè Hàn

Bước 1: Đến Tịch Nhan gặp TiểuHàn (184/196) nhận nhiệm vụ hái thuốc. Cần tích lũy đủ 5 một số loại dược liệu là: TửMục Túc, Địa Cẩm Thảo, thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo cùng Linh Chi

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­>Long Môn Trấn ­> Dược vương vãi Cốc, đánh nhỏ Mèo rừng trên (304/234), (297/227),(302/221), (298/206), (303/199),(314/205), (304/205), (301/198), (292/201), đếnkhi nhận đủ 5 nhiều loại dược liệu.

Bước 3: tất cả đủ 5 loại dược liệu,trở về Côn Lôn Phái giao mang lại Tiểu Hàn, dứt nhiệm vụ.

2. Trọng trách cấp đôi mươi môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: TửVi Hộ Pháp.

Học được võ công: Ky bán Phù

Nơi đón nhận nhiệm vụ: Thán Tức Lão Nhân.

Bước 1: Đến gặp gỡ Thán Tức LãoNhân (191/201) nhận trọng trách tìm Xương đầu Lạc đà.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­>Long Môn Trấn ­> Dược Vương cốc ­> Dược vương Động tầng trệt (288/205)

Bước 3: Đánh Thổ Phỉ tại(193/199), (196/201), (197/201).

Bước 4: Lấy được Xương đầu Lạcđà mang đến Côn Lôn Phái giao cho Thán Tức Lão Nhân, ngừng nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: TháiVi Hộ Pháp.

Học được võcông:

Thiên Tế Tấn Lôi;Thiên Thanh Địa Trọc;Nhất Khí Tam Thanh;Bắc Minh Đáo Hải.

Nơi đón nhận nhiệm vụ: Chu Khuyết.

Bước 1: Gặp Đại Sư Chu Khuyết(198/200) nhận nhiệm vụ tìm tìm 3 viên Dạ Minh Châu …

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­>Long Môn Trấn ­> Dược Vương ly ­> Tuyết Báo động tầng trệt (288/201).

Bước 3: Đánh 3 con thú vật tạiCáo Đỏ (202/200), Hoa Ban Báo (201/205), Vân Báo (192/205) để nhận 3 viên DaMinh Châu.

Bước 4: Đem 3 viên Dạ Minh Châuvề Côn Lôn Phái giao cho Đại Sư Chu Khuyết, dứt nhiệm vụ.

4. Trọng trách cấp 40 trường phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: ThiênVi Hộ Pháp.

Học được võ công:

Khi Hàn Ngạo Tuyết;Khí trung khu Phù.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn.

Bước 1: Đến tử vi phong thủy Điện gặp mặt ThanhLiên Tử (187/199) nhận trọng trách lên đỉnh con kiến Tính giành Huyết Hồn Thần Kiếm.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­> KiếnTính Phong Sơn rượu cồn (208/188).

Bước 3: Vào động vượt mặt tên HồngNguyệt (209/178), (208/193). Biết được thanh kiếm đã trở nên tên đầu lĩnh của chúngcất giấu.

Bước 4: Đánh Lam Vân đến khi lấyđược chìa khoá trên (220/199), (206/198).

Bước 5: Có được chìa khoá, cho mởrương trên (191/175) rước Huyết Hồn Thần Kiếm.

Bước 6: Trở về Côn Lôn Phái tại phong thủy Điện giao máu Hồn Thần Kiếm mang lại Thanh Liên Tử, xong xuôi nhiệm vụ.

phương pháp Tăng Điểm Tiềm Năng, khả năng Côn Lôn võ lâm 1

5. Nhiệm vụ cung cấp 50 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: ThụPhù Thiên Tướng.

Xem thêm: Dân Tộc Hoa Tiếng Anh Là Gì, List Of Ethnic Groups In Vietnam

Học được võ công:

Mê Tung Hoan Ảnh;Cuồng Phong Sậu Điện.

Nơi mừng đón nhiệm vụ: Ngọc Hoành Tử.

Bước 1: Gặp Ngọc Hoành Tử tạiThiên Vi Điện (195/195) dấn nhiệm vụ.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái cho Bănghuyệt cồn (222/223).

Bước 3: Đánh 5 nhỏ Đại TuyếtQuái trên 5 địa chỉ (183/200), (205/201), (203/198), (191/200), (184/203).

Bước 4: Sau khi giết đủ 5 bé lúcđó quái ác Nhân mới xuất hiện, đánh quái thú (197/201) rước được một cụ tóc.

Bước 5: Trở về Côn Lôn Phái tạiThiên Vi Điện giao thế tóc đến Ngọc Hoành Tử, dứt nhiệm vụ.

6. Nhiệm vụ xuất sư trường phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: :Chưởng môn Tuyền Cơ Tử.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đạo duy nhất Chân Nhân – Tử Tiêu Đại Điện

Bước 1: Gặp Chưởng môn Tuyền CơTử tại bao gồm Điện (190/196) nhận trọng trách tìm Ngũ nhan sắc Thạch.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­>Long Môn Trấn ­> Hoàng Hà Nguyên Đầu. Gặp Vô Danh Lão Đạo (214/196).

Bước 3: Vào giữ Tiên Động Tầng1, vượt mặt Truy Hồn (211/203), (208/197). đem được Phục Hy Tỏa, tiến vào tầng2. Lưu lại ý: Đánh đến bao giờ vật phẩm rớt ra thì mới hoàn thành.

Bước 4: Vào giữ Tiên Động Tầng 2(Chọn dòng thứ hai “Tụy Nhân” để open động tầng 2), vượt qua ThừaPhong (201/188), (194/194), rước được Viêm Đế Tỏa.

Bước 5: Vào lưu lại Tiên Động Tầng 3(Chọn dòng thứ 4 “Tinh Vệ” để xuất hiện động tầng 3), đánh bại Lưu Tinh(208/193), (215/197), mang được thiếu Hạo Tỏa.

Bước 6: Vào giữ Tiên Động Tầng4, (Chọn cái thứ 1 “Xuân” để xuất hiện động tầng 4) vượt mặt Tật Điện(202/196), (201/191), mang đươc chăm Húc Tỏa.

Bước 7: Vào lưu giữ Tiên Động Tầng 5(Chọn dòng thứ 2 “Đất trời phân đôi” để open động tầng 5), tiến công bạiNữ mê say Khách (218/209), lấy được Hoàng Đế Tỏa.

Bước 8: Khi đem đủ 5 thành tựu tiếnvào tầng cuối (Chọn cái thứ 3 “Hai tượng phật súc vật bằng gỗ” để mởcửa cồn tầng cuối), mở rương trên (199/199) đem được Ngũ nhan sắc Thạch.

Bước 9: Trở về Côn Lôn Phái tạiChính Điện giao Ngũ nhan sắc Thạch mang đến Chưởng môn Tuyền Cơ Tử, kết thúc nhiệm vụ.

7. Nhiệm vụ trùng phản bội sư trường phái Côn Lôn

Yêu cầu: bạn chơi vẫn xuất sư, đẳngcấp trên 60, chưa dự vào bang phái nào, có thể đến chạm mặt trưởng môn của pháigiao 5 vạn lượng nhằm trùng bội phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sưmôn..

Phần thưởng:

Ngũ Lôi bao gồm Pháp;Sương Ngạo Côn Lôn.

Được phong làm: HộPháp Chân Quân.

8. Trách nhiệm cấp 90 môn phái Côn Lôn

Yêu cầu: Từ cung cấp 90 trở lên, danh vọngtrên 240 điểm, là Côn Lôn ký danh đệ tử, trước đôi mắt chưa kéo môn phái nào.

Phần thưởng: sẽ học được võ công

Ngạo Tuyết Tiêu Phong;Lôi Động Cửu Thiên.

Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả những môn phái không giống đềucó thể làm nhiệm vụ này để dìm phần thưởng điểm danh vọng, tuy nhiên không học tập đượcchiêu thức).

Các cách thựchiện nhiệm vụ:

Bước 1: Đến gặp Thán Tức LãoNhân (191/201). Ông ta khuyên các bạn ra sau ngọn núi, chắc hẳn bạn cũng tò mòkhông đọc chuyện gì chứa đựng bên trong.

Bước 2: Ra sau núi, gặp Ngư TốChân và Thiệu Bảo Nhi (186/204) nhấp vào một trong những trong hai bạn sẽ nghe bọn họ tròchuyện. Nhưng ở đầu cuối bạn cũng trở thành phát hiện ra, thôi trở lại hỏi Thán Tức LãoNhân là tốt nhất.

Bước 3: Quay lại gặp gỡ Thán TứcLão Nhân (191/201). Lão ta nhờ vào bạn ngăn chặn nội chiến trong phái.

Bước 4: Quay lại sau núi, tiến công bạiNgư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204).

Lưu ý: Sau khiđánh bại 1 người, khoảng tầm 10 giây sau, người này sẽ hiện ra lại, nhưng chỉ việc néngười đó, đánh người còn lại, không yêu cầu phải tiêu diệt được 2 bạn bè Ngư ­ Thiệucùng 1 cơ hội mà chỉ việc giết mọi người một lần.

Bước 5: Trở lại Côn Lôn Phái gặpThán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

9. Nhiệm vụ cam kết danh môn sinh môn phái Côn Lôn

Bước 1: Để đến được Côn Lôn, bạnhãy đi mang đến Phượng Tường phủ, tiếp đến Long Môn trấn, rồi đi lên hướng phía bắc là tới.Khi mang đến địa phận của phái Côn Lôn thì tìm tới Đồng Tịch Nhan (178/194) và nhậnlời đi giúp cô ta bắt bé Kim Tơ Hầu.

Bước 2: Đi trực tiếp lên phía bắc đếnKhoái Hoạt Lâm tìm con Kim Tơ Hầu (217/200). Nhưng chưa thể bắt được nó.

Bước 3: Hãy tra cứu 1 chùm quả SơnLý Hồng (214/207) là nhiều loại thức ăn hâm mộ nhất của con Kim Tơ Hầu. Cuối cùngcác hạ cũng bắt được con khỉ lông quà đó và đưa về cho Đồng Tịch Nhan.

Bước 4: Sau đó các hạ vào ChínhĐiện để reviews Tuyền Cơ Tử (190/195) và đổi thay đệ tử ký danh của phái CônLôn.

Xem thêm: Game Nguoi Mau Thoi Trang, Chơi Game Người Mẫu Thời Trang 360 24H

10. Nhiệm vụ cung cấp 120 trường phái Côn Lôn

Học kỹ năng: Lưỡng Nghi Chân Khí

*
Bí quyết tài năng 120
*
Bí quyết Đại thành 120
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các. Giá: xxxxx tiền Đồng. Tính chất: không xếp chồng, được giao dịch, bày bán. Ko rớt lúc PK, bán cửa hàng giá 0 lượng. Công dụng: loài chuột phải sử dụng sẽ tăng khả năng cấp 120 tùy chọn đến cung cấp 20. Hạn sử dụng: 30 ngày.

Thông tin kỹ năng: