Quart là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
quart
*
quart
*
quartFour quarts make one gallon.danh tự (viết tắt) qt lít Anh (bằng 1,14 lít); 1 / 4 galông (đơn vị đo hóa học lỏng) chai lít Anh, bình một lít Anh thế các (một thể đánh gươm) khổng lồ practises quart and tierce tập đánh gươm, tập tấn công kiếm (hàng hải) bộ bốn cây thường xuyên to put a quart into a pint pot (nghĩa bóng) (cố gắng) làm đồ vật gi không thể làm được (nhất là đưa cái gì vào một không khí quá nhỏ đối với nó); rước thúng úp voi
*
/kwɔ:t - kɑ:t/ kɑ:t/ danh từ góc tứ galông, lít Anh (bằng 1, 135 lít) chai lít Anh, bình một lít Anh !to try to lớn put a quart into a pint pot (nghĩa bóng) lấy thúng úp voi danh trường đoản cú thế các (một thể tấn công gươm)
*
khổng lồ practises quart and tierce
*
tập tấn công gươn, tập đánh kiếm (hàng hải) cỗ bốn cây thường xuyên
*