Quy cách tiếng anh là gì

  -  

mode, procedure, recipe là các bản dịch số 1 của "quy cách" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Quy bí quyết về phần đông lễ thiết bị (1-40) ↔ Procedures for various offerings (1-40)


*

*

Thông thường, quyển hộ chiếu được xây cất ở quy cách "Loại 3", trong khi những giấy minh chứng nhân dân với thẻ hộ chiếu thường thực hiện định dạng "Loại 1" .

Bạn đang xem: Quy cách tiếng anh là gì


Usually passport booklets are issued in "Type 3" format, while identity cards and passport cards typically use the "Type 1" format.
Trong một số lượng giới hạn theo quy cách, tuy nhiên người nhập cư của Canada với México với trình độ chuyên môn công nhân mang đến Hoa Kỳ đã được được cho phép theo TN status.
In a limited way, however, immigration of skilled Mexican và Canadian workers khổng lồ the United States was permitted under the TN status.
Nhưng chúng không phải là vũ khí phân tử nhân của Mỹ, chúng là mọi vũ khí xây cất theo quy cách của quốc tế và làm nên bằng vật liệu nước ngoài.
But these are not US nuclear weapons, they are weapons designed to foreign specification & built with foreign materials.
Nhưng chúng ta cũng đang xuất hiện được hầu như quy cách xung yếu trong xây đắp nên chắc hẳn rằng một này như thế nào đó, họ cũng có chức năng có được những khẩu súng
But we are acquiring our critical dimension also in design, so maybe one day we"ll be able to lớn acquire also the guns.
Ông bằng lòng mình dường như không sắp đặt câu hỏi khiêng thùng giao ước theo như đúng quy cách cùng nói: “Chúng ta không theo lệ sẽ định nhưng cầu-vấn Đức Giê-hô-va”.
He admitted that the transporting of the Ark had not been properly arranged, adding that “we did not search after according to lớn the custom.”
Họ giới thiệu một loạt quy cách cho những chương trình hoạt hình trong tương lai, gồm những: Những hình hình ảnh chớp, đặc biệt là chớp color đỏ, ko nháy cấp tốc quá 3 lần/giây.
They established a series of guidelines for future animated programs, including: Flashing images, especially those with red, should not flicker faster than three times per second.

Xem thêm: ' Arithmetic Là Gì ? Nghĩa Của Từ Arithmetic Là Gì


Cả tôi với Boston đều kinh ngạc khi xây cất được chấp thuận, bởi vì họ rất nghiêm ngặt về quy cách thiết kế, hay thì bọn họ chả lúc nào nghĩ tôi tương xứng với họ.
And it surprised both Boston & myself that we got it approved, because they have very strict kind of kiến thiết guideline, and they wouldn"t normally think I would fit them.
Khi cửa hàng chúng tôi tham gia dự án Eden, chúng tôi phải dựng một công ty kính rất to lớn ở một khu vực mà không chỉ là không hợp quy cách, bên cạnh đó liên tục biến đổi bởi nó vẫn đang được khai thác.
When we were working on the Eden Project, we had lớn create a very large greenhouse in a site that was not only irregular, but it was continually changing because it was still being quarried.
Mặc dù bị nhấn mạnh là 1 quy cách trang trí bệ thờ, thế nhưng tam liên họa đã vọt ngoài ý niệm ban đầu, dẫn tới các họa phẩm sáng tạo nổi giờ của Hieronymus Bosch, Max Beckmann, và Francis Bacon.
Although strongly identified as an altarpiece form, triptychs outside that context have been created, some of the best-known examples being works by Hieronymus Bosch, Max Beckmann, và Francis Bacon.
Năm Canh dần 1230 , nhà Trần phát hành nhiều văn bản quy định cách thức tổ chức triển khai và quản lý chính quyền .
The year of tiger in 1230 , the Tran dynasty issued many documents regulating the organisation and management of authorities .
Về cơ bản nó kiểu như với những nguyên mẫu thuộc bạn dạng quy cách nghệ thuật F9/40 và cung cấp 4 khẩu pháo 20 milimet (.79 in) Hispano Mk V đặt tại mũi cùng một số đổi khác ở kính buồng lái để nâng cao tầm quan sát chung.

Xem thêm: Nắm Vững Kỹ Thuật Đánh Bóng Bàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong Vòng "1 Nốt Nhạc"!


It was essentially identical to lớn the F9/40 prototypes except for the addition of four nose-mounted 20 mm (.79 in) Hispano Mk V cannons & some changes khổng lồ the canopy lớn improve all-round detnhatrang.com.vnsibility.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M