RIPTIDE LÀ GÌ

  -  
a dangerous area of strongly moving water in the sea, where two or more currents (= water moving in a particular direction) meet:


Bạn đang xem: Riptide là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú detnhatrang.com.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.


He theorised that the hafgerdingar were produced by riptides, which can disturb the open sea over large areas.
Swimming is strongly not encouraged off any of these beaches as they face open ocean and have heavy undertows riptides & current.
The term rip tide or riptide is often incorrectly applied to lớn rip currents, which are not tidal flows.
Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các biên tập viên detnhatrang.com.vn detnhatrang.com.vn hoặc của detnhatrang.com.vn University Press hay của những nhà cấp giấy phép.
*

*

*Xem thêm: Chuck Là Gì ? (Từ Điển Anh Chuck Là Gì, Nghĩa Của Từ Chuck

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn detnhatrang.com.vn English detnhatrang.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Snack Bar Là Gì ? Nghĩa Của Từ Snack Bar Trong Tiếng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語