SEGWAY LÀ GÌ

  -  
a brand name for an electric vehicle with two wheels. The rider stands on a base between the wheels và holds onlớn a bar at waist height.


Bạn đang xem: Segway là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ detnhatrang.com.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: Tác Phẩm Hay Nhất Của Kim Dung Hay Nhất Bạn Phải Xem Hết, Top Truyện Hay Nhất Của Kim Dung Nổi Như Cồn

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn detnhatrang.com.vn English detnhatrang.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Màu Coral Là Gì - Nghĩa Của Từ Coral

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語