Sincere Là Gì

  -  

chân thành, ngay lập tức thật, thành thật là các bạn dạng dịch bậc nhất của "sincere" thành tiếng detnhatrang.com.vnệt. Câu dịch mẫu: We sincerely thanked her & departed, leadetnhatrang.com.vnng her with many pieces of literature. ↔ cửa hàng chúng tôi chân thành cám ơn bà với rời khỏi, để lại mang lại bà các ấn phẩm.


We sincerely thanked her và departed, leadetnhatrang.com.vnng her with many pieces of literature.

Chúng tôi chân thành cám ơn bà cùng rời khỏi, nhằm lại mang lại bà những ấn phẩm.


More important, those sincere people show genuine appreciation for spiritual things.

Quan trọng hơn là những người dân ngay thật này thể hiện lòng hàm ân chân thành về phần lớn điều thiêng liêng.


I won’t forgive you unless you apologise sincerely.

Tôi sẽ không còn tha thứ cho chính mình trừ khi chúng ta thành thật xin lỗi.


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bản dịch đến Sincere vào từ điển, bao gồm thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo đánh giá dịch từ động, bộ nhớ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


It is not uncommon for sincere readers to lớn make such heartwarming expressions of appreciation after reading these magazines for just a short time.

Bạn đang xem: Sincere là gì


Không bao gồm gì nhưng mà lạ khi được nghe những người hâm mộ thành thật phát biểu chủ kiến sưởi ấm lòng bởi thế để tỏ sự quí mến sau khoản thời gian đã đọc các tạp chí nêu trên cho dù chỉ một thời hạn ngắn.
(Mác 12:28-31) Phao-lô khuyên bọn chúng ta, những tín đồ Đấng Christ, bắt buộc bày tỏ tình thân thương thành thật.
The results of sincere repentance are peace of conscience, comfort, & spiritual healing & renewal.
Kết quả của sự hối cải chân thành là cảm giác bình an của lương tâm, sự an ủi, cùng sự trị lành và đổi mới phần ở trong linh.
In a spirit of repentance, with sincere desires for righteousness, we covenant that we are willing khổng lồ take upon us the name of Christ, remember Him, & keep His commandments so that we may always have His Spirit lớn be with us.
Với một tâm hồn sám ân hận với hầu hết ước ý muốn chân thành về detnhatrang.com.vnệc ngay chính, bọn họ giao mong rằng chúng ta tình nguyện với danh Đấng Ky Tô, tưởng niệm tới Ngài, cùng tuân giữ những giáo lệnh của Ngài để bạn có thể luôn được Thánh Linh của Ngài nghỉ ngơi cùng bọn chúng ta.
Such prejudice may have been fueled by the growing suspicions in the church regarding the sincerity of their conversion.
Sự kỳ thị đó hẳn là vì giáo hội kích động, vị họ ngày càng nghi ngờ sự cải đạo chân thành của bạn Morisco.
6 By letting our light shine, we bring praise to our Creator và help sincere ones get lớn know him and gain the hope of everlasting life.
6 bằng cách để sự sáng bản thân soi chiếu, chúng ta mang lại sự ngợi khen đến Đấng tạo Hóa với giúp những người chân thật biết về Ngài và bao gồm được hy vọng sống đời đời.
Not all answers will come immediately, but most questions can be resolved through sincere study & seeking answers from God.”
Không phải tất cả các câu trả lời đều sẽ đến ngay lập tức, nhưng phần đông các câu hỏi có thể được xử lý qua vấn đề chân thành nghiên cứu và phân tích và tìm kiếm câu vấn đáp từ Thượng Đế.”
When we have the sincere desire to lớn put our lives in harmony with the will of the Lord, He will always be ready to help ease our burdens.
Khi chúng ta có ước muốn chân thành để đặt cuộc sống của bản thân mình hòa hợp với ý mong muốn của Chúa, Ngài sẽ luôn luôn sẵn sàng sẽ giúp làm vơi nhẹ gánh của chúng ta.
The Everlasting và Almighty God, the Creator of this vast universe, will speak lớn those who approach Him with a sincere heart & real intent.
Thượng Đế trường Cửu với Toàn Năng, Đấng chế tạo Hóa của vũ trụ bao la này, vẫn phán bảo với những người dân đến ngay gần Ngài với một tờ lòng chân thành và chủ ý thực sự.
* những em nghĩ bài toán “cầu vấn Thượng Đế ... Với một lớp lòng chân thành, với chủ kiến thật sự” (Mô Rô Ni 10:4) tức là gì?
Both publishers và sincerely interested persons in the field receive the literature without charge.

Xem thêm: Keep On Track Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ On Track Trong Câu Tiếng Anh


Cả những người tuyên cha lẫn những người thành thật để ý mà họ gặp được khi đi rao giảng đông đảo nhận được sách báo miễn phí.
If a man does not have the priesthood, even though he may be sincere, the Lord will not recognize ordinances he performs (see Matthew 7:21–23; Articles of Faith 1:5).
Nếu một người không có chức tứ tế, cho dù người ấy có thể chân thành đi chăng nữa, thì Chúa cũng trở thành không quá nhận những giáo lễ mà người ấy thực hiện (xin xem Ma Thi Ơ 7:21–23; phần lớn Tín Điều 1:5).
Some are less effective than others—it is true; but almost always there is sincere effort khổng lồ prodetnhatrang.com.vnde meaningful gospel serdetnhatrang.com.vnce.
Sự thực thì một vài người gồm ít công dụng hơn những người khác; nhưng gần như là lúc nào cũng có thể có nỗ lực chân thành để đem về sự phục vụ phúc âm một bí quyết đầy ý nghĩa.
When adult householders hear such sincere expressions by our young publishers, surely many of them will be favorably impressed.
Khi ông / bà chủ nhà nghe bạn tuyên bố trẻ tuổi của bọn họ nói năng thành thật như thế, chắc hẳn nhiều người sẽ sở hữu cảm tình.
Studying was thus of no profit because they were not sincere, teachable. —Deuteronomy 18:15; Luke 11:52; John 7:47, 48.
Do kia detnhatrang.com.vnệc nghiên cứu chẳng đem lại tác dụng gì cho họ vì chưng họ không thành thật, rất khó lắng nghe.—Phục-truyền Luật-lệ cam kết 18:15; Lu-ca 11:52; Giăng 7:47, 48.
(Psalm 34:18) Further help to cope with their trauma can come from accepting the sincere understanding and gentle support of fellow believers in the Christian congregation.
(Thi-thiên 34:18) Họ hoàn toàn có thể được giúp sức thêm để đương đầu với nỗi nhức khi đồng ý sự giúp sức nhân từ cùng thông cảm thành thật của các anh em cùng đức tin trong hội thánh tín đồ dùng Đấng Christ.
(1 Peter 5:6) So if there seems lớn be a delay in his answering our sincere requests, we need not see this as a lack of interest on Jehovah’s part.
Vì vậy, trường hợp thấy Đức Chúa Trời bên cạnh đó trì hoãn vấn đề đáp lời mong xin chân thành của chúng ta, đừng nên cho rằng ngài không quan tâm đến mình.
The following month Misae passed away, surrounded by a lodetnhatrang.com.vnng family and the medical staff of a different hospital, where her sincere condetnhatrang.com.vnctions were understood and respected.

Xem thêm: Nên Mua Điện Thoại Nào "Tầm 5 Triệu Nên Mua Điện Thoại Gì 2021?


Tháng sau thì bà Misae qua đời trong số những vòng tay trìu mến của mái ấm gia đình và ban điều trị của một khám đa khoa khác, địa điểm đó ý thức chân thành của bà vẫn được người ta thông cảm và tôn trọng.
What a joy it is lớn help sincere people understand and appreciate the hope offered by the Scriptures!
Giúp những người dân có lòng chân thành hiểu cùng quý trọng hy vọng mà khiếp Thánh đem lại thật vui biết bao!
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M