Soạn anh 9 unit 2 skills 1

  -  

Task 1. Work in pairs. What features are important lớn you in a city? Put the following in order 1-8 (1 is the most important).

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 2 skills 1

(Làm Việc theo cặp. Theo chúng ta đặc điểm nào đặc trưng tuyệt nhất ở 1 thành phố? Xếp theo thứ từ bỏ tự 1-8 ( 1 là loại quan trọng nhất.) 

_____________

transport

_____________

safety

_____________

education

_____________

cost of living

_____________

climate

_____________

entertainment

_____________

culture

_____________

convenvience

Phương pháp giải:

- transport (n): phương tiện giao thông vận tải, vận tải

- safety (n): an toàn

- education (n): giáo dục

- cost of living (n.p): chi phí đời sống

- climate (n): khí hậu

- entertainment (n): sự giải trí

- culture (n): văn hóa

- convenience (n): sự luôn tiện nghi


Bài 2


Video gợi ý giải


Task 2. Read the passage quickly và find the information lớn fill the blanks.

(Đọc đoạn văn cùng tìm đọc tin điền vào vị trí trống.)

1. The name of the organisation doing the survey:

2. The year of the survey:

3. The names of the best đô thị and the worst cities: 

Which is the best thành phố in the world to live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to lớn determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities. It gives scores for each, & ranks the cities in order - from the best to lớn the worst.

For the year năm trước, the trang đầu cities came from Australia, Canadomain authority, Europe, & New Zealvà. Melbourne in Australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the top trăng tròn, such as Tokyo (19th) và Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Cities with major conflicts tended lớn score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among the worst cities on the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, và Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would lượt thích lớn add other factors khổng lồ the index. They say that a city"s green space urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution should be added lớn the list.

Pmùi hương pháp giải:

Tạm dịch: 

Thành phố như thế nào là rất tốt bên trên cố kỉnh giới? Hàng năm, Cơ quan tiền Tình Báo Kinch tế (EIU) triển khai một cuộc điều tra khảo sát thu hút nhằm xác minh thị trấn nào bên trên trái đất "hỗ trợ ĐK sinh sống tốt nhất hoặc tệ nhất". Người ta đánh giá nhờ vào các nguyên tố nlỗi nhiệt độ, giao thông, dạy dỗ, an ninh, và các đại lý vui chơi giải trí trên các thành phố. Điểm số cho từng tiêu chí, với xếp hạng các thị trấn theo đồ vật tự - từ rất tốt đến tệ độc nhất vô nhị.

Trong năm 2014, 10 thị thành số 1 đến từ Úc, Canadomain authority, Châu Âu và New Zealand. Melbourne làm việc Úc có số điểm cao nhất, Có nghĩa là tỉnh thành "đáng sống" độc nhất vô nhị. Một số thị trấn lừng danh đứng sinh hoạt top đôi mươi, ví dụ như Tokyo (19) với Paris (đồ vật 17). Đáng quá bất ngờ, Osaka (sản phẩm 13) gồm điểm số tốt nhất làm việc châu Á.

Các thị trấn bao gồm xung bất chợt béo tất cả Xu thế điểm số phải chăng duy nhất. Ở đầy đủ nước này, điều kiện sống là trở ngại tuyệt nhất hoặc nguy hại. Trong số các đô thị tồi tệ duy nhất trong list này là Dhaka ở Bangladesh, Tripoli ngơi nghỉ Libya, cùng Douala sống Cameroon.

Xem thêm: ‎Who Wants To Be A Millionaire? On The App Store Millionaire Quiz

Tuy nhiên, một số tổ chức khác cá nhân ước ao thêm những yếu tố khác vào các tiêu chuẩn. Họ bảo rằng rất cần phải thêm không khí city xanh, sự không ngừng mở rộng của thị trấn, những Điểm sáng thoải mái và tự nhiên, những điểm tham quan văn hoá, tiện lợi với ô nhiễm và độc hại.

Lời giải chi tiết:

1. The name of the organisation doing the survey: The Economist Intelligence Unit (EIU)

(Tên tổ chức khảo sát: EIU)

2. The year of the survey: 2014

(Năm khảo sát: 20214)

3. The best city: Melbourne

(Tên của thành phố xuất sắc nhất: Melbourne)

The worst cities: Dhaka, Tripoli, và Douala

(Các thành thị tệ nhất: Dhaka, Tripoli, and Douala)


Task 3. Read the passage again & answer questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời thắc mắc.)

1. What factors are used by the EIU lớn rank the world"s cities?

(EIU thực hiện những nhân tố như thế nào nhằm xếp thứ hạng các thành thị bên trên rứa giới?)

2. Where were some famous cities on the list?

(Danh sách các thành thị lừng danh ngơi nghỉ đâu?)

3. Why were Dhaka, Tripoli, & Douala ranked aao ước the worst cities?

(Tại sao Dhaka, Tripoli cùng Douala lại ở trong những phần nhiều thị thành tệ hại nhất?)

4. Which was the most "liveable" city in Asia?

(Thành phố nào "xứng đáng sống" tuyệt nhất sinh sống châu Á?)

5. What are some factors that should be added lớn the index?

(Một số yếu tố rất cần phải phân phối chỉ mục là gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Climate, transport, education, safety, & recreational facilities in cities (are used).

(Khí hậu, giao thông, giáo dục, bình yên, cùng những cửa hàng vui chơi tại các tỉnh thành (được sử dụng).)

2. Ahy vọng the top 20.

(Trong top trăng tròn.)

3. Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.

(Bởi bởi vì ĐK sinh sống có rất nhiều trở ngại duy nhất hoặc gian nguy.)

4. Osaka was.

(Osaka.)

5. They are a city"s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, và pollution.

(Đó là không gian xanh của đô thị, sự phát triển city, những đặc trưng tự nhiên, các điểm thăm quan văn hoá, tiện nghi cùng ô nhiễm.)


Speaking

Task 4a. Work in groups of five sầu or six. Conduct a survey to lớn rank your own town/city or a town đô thị you know. Give sầu from 10 points (the best to lớn 1 point (the worst) khổng lồ each factor.

Xem thêm: Cách Tăng Tốc Độ Download Game Trên Steam, Trong Windows 10

(Làm Việc theo nhóm 5-6 bạn. Thực hiện tại một cuộc điều tra nhằm xếp loại thành thị của khách hàng hoặc 1 thành thị nhưng bạn biết. Tối nhiều là 10 điểm ( một điểm là rẻ tuyệt nhất với mỗi sệt điểm) 

Ask each student in your group the question: "How many points vì you give sầu to lớn factor 1 - safety? "

(Hỏi từng các bạn vào team thắc mắc " Quý khách hàng cho Đặc điểm 1 từng nào điểm?")

Then write the points in the table.

(Sau đó viết điểm vào bảng.)

*

b. Work out the final result of your group. Then present it to lớn the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

(Tiến hành điều tra rồi thể hiện cho tất cả lớp cùng nghe. Kết quả của group chúng ta như là hay khác các đội khác.)