THUỘC TÍNH ĐA TRỊ LÀ GÌ

  -  

Nội dung của Bài 10: Cơ sở tài liệu quan hệ dưới đây, những em vẫn được khám phá về có mang mô hình tài liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này; khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóaliên kết giữa những bảng. Mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài bác học.

Bạn đang xem: Thuộc tính đa trị là gì


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Mô hình dữ liệu

1.2.Mô hình dữ liệu quan hệ

1.3. Cơ sở tài liệu quan hệ

1.4.Khóavà links giữa các bảng

2. Bài bác tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 10 Tin học 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK

4. Hỏi đápBài 10 Tin học 12


Mô hình dữ liệu là một trong những tập khái niệm dùng để làm mô tả kết cấu dữ liệu, các thao tác làm việc dữ liệu, những ràng buộc tài liệu của một CSDL.

Theo những mức tế bào tả cụ thể về CSDL, rất có thể phân chia các mô hình dữ liệu thành hai loại:

Mô hình lôgic(còn điện thoại tư vấn là mô hình dữ liệu bậc cao) cho miêu tả CSDL ở tại mức khái niệm với mức khung nhìn, mô tả bản chất lôgic của dữ liệu được giữ trữ;Mô hình vật lí(còn điện thoại tư vấn là mô hình tài liệu bậc thấp) cho thể hiện CSDL ở tầm mức vật lí, vấn đáp cho câu hỏi "Dữ liệu được giữ trữ như vậy nào?".

Có nhiều quy mô dữ liệu bậc cao nhưng tại chỗ này ta chỉ đề cập đến mô hình dữ liệu quan hệ vì cho đến bây giờ đó là mô hình phổ trở thành nhất trong thực tế xây dựng các ứng dụng CSDL.


Mô hình tài liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan tiền hệ) được E. F. Codd khuyến nghị năm 1970. Trong vòng ba mươi năm quay lại đây, những hệ CSDL xây dựng theo mô hình quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

Trong mô hình quan hệ:

Về khía cạnh cấu trúc:Dữ liệu được thể hiện trong số bảng.Mỗi bảng bao gồm các hàng cùng các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.Các cột biểu thị các trực thuộc tính của cửa hàng và tên cột thường là tên gọi của ở trong tính.Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, tất cả một bộ các giá chỉ trị khớp ứng với những cột.Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu:Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bạn dạng ghi trong một bảng.Các kết quả kiếm tìm kiếm thông tin qua truy hỏi vấn dữ liệu dành được nhờ tiến hành các thao tác làm việc trên dữ liệu.Về mặt những ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong các bảng yêu cầu thoả mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được tất cả hai bộ nào vào một bảng tương tự nhau hoàn toàn.

Xem thêm: Link Tải 20 Game Nông Trại Offline Hay Nhất 2020, Family Farm Seaside


a. Khái niệmCơ sở tài liệu được xây đắp dựa trên quy mô dữ liệu quan lại hệ hotline là cơ sở tài liệu quan hệ.Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, update và khai thác CSDL quan liêu hệ điện thoại tư vấn là hệ QTCSDL quan liêu hệ.b.Các đặc thù của một quan lại hệ

Một quan hệ trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ có những đặc trưng chủ yếu sau:

Mỗi quan hệ có tên để phân minh với cácquan hệkhác;Cácbộlà duy nhất cùng không phân minh thứ tự;Mỗithuộc tínhcó tên biệt lập và không tách biệt thứ tự;Quan hệkhông cóthuộc tính đa trịhayphức hợp.

Thuộc tính đa trị: 1 thuộc tính tương ứng trong tương đối nhiều bộ giá bán trị;

Phức hợp: Một nằm trong tính có 2 giá bán trị.

Lưu ý:

Quan hệ là bảng;Thuộc tính là trường (cột);Bộ là bạn dạng ghi (hàng).
a. KhóaKhoá của một bảng là 1 trong những tập nằm trong tính bao gồm một hay như là một số trực thuộc tính của bảng gồm hai tính chất:Không gồm hai cỗ (khác nhau) trong bảng có mức giá trị đều nhau trên khoá.Không gồm tập bé thực sự như thế nào của tập trực thuộc tính này có tính chất.b. Khóa chínhMột bảng bao gồm thể có rất nhiều khóa. Trong những khóacủa một bảng người ta thường chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).Trong một hệ QTCSDL quan hệ, lúc nhập tài liệu cho một bảng, cực hiếm của mọi cỗ tại khóa thiết yếu không được để trống.Các hệ QTCSDL quan hệ tình dục kiểm soát điều này và bảo đảm an toàn sự đồng bộ dữ liệu, né trường hợp thông tin về một đối tượng xuất hiện tại hơn một lượt sau những update dữ liệu. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như vậy về dữ liệu nói một cách khác là ràng buộc toàn diện thực thể (hay call ngắn gọn gàng là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khoá phụ thuộc vào vào quan hệ nam nữ lôgic của những dữ liệu chứ không dựa vào vào giá bán trị những dữ liệu.Nên lựa chọn khoá đó là khoá gồm ít thuộc tính nhất.c. Liên kết giữa các bảng

Thực hóa học sự link giữa những bảng là dựa vào thuộc tính khóa.


Dạng 1:Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra những điều kiện trong mô hình dữ liệu quan hệ tình dục Ql_hoctap

*

Hình 1. Quy mô dữ liệu quan lại hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

Cấu trúc dữ liệu: là những bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem tất cả có các trường dữ liệu, các bản ghi.Các ràng buộc: khoá chính, vào bảng hoc_sinh thì tài liệu trong ngôi trường khoá đó là duy nhất.Các thao tác update dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai thác dữ liệu, thống kê tài liệu theo một điều kiện nào đó, hoàn toàn có thể thực hiện tại trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 2

Trong database quan hệ Ql_hoctap ở ví dụ trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính cùng bộ.

Xem thêm: Cẩm Năng Và Cách Chơi Last Day On Earth Survival, Last Day On Earth Vietnam

Gợi ý trả lời:

Quan hệ Hoc_sinhCó những thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.Vì lớp có 50HS nên bao gồm 50 bộ, cỗ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, AnCâu 3

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định trực thuộc tính đa trị và phức hợp.