Trigonometry Là Gì

  -  

relating to trigonometry (= a type of mathematics that đơn hàng with the relationship between the angles and sides of triangles):  

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự detnhatrang.com.vns.com.

Bạn đang xem: Trigonometry là gì

Đang xem: Trigonometry là gì

Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.

Xem thêm: 1009 Câu Chửi Tục Siêu Chất Khiến Nhiều Người Ngỡ Ngàng, Những Câu Thơ Chửi Tục Mất Dạy Nhất

We introduce a new tool to study the spectral type of rank-one transformations using the method of the central limit theorem for trigonometric sums. Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện cách nhìn của các biên tập viên detnhatrang.com.vns.com detnhatrang.com.vn hoặc của detnhatrang.com.vn University Press tuyệt của các nhà cấp phép. This apparent regard for the antiquities was most likely driven by purely practical reasons, as often these monuments were used as trigonometric stations. In this section we discuss another classical system, namely, the trigonometric system from the point of view of greedy approximation. For that our principal strategy is based on the method of the central limit theorem for trigonometric sums. A very important feature of the trigonometric system that made it attractive for the representation of periodic functions is orthogonality. For the special example (3.1) where the curvature and torsion are simple trigonometric functions, we can solve the leading-order equations explicitly. This is in contrast lớn the trigonometric functions that traditionally have sầu been associated with waves. The seasonality of births was examined in three 5-year periods using the technique of trigonometric regression. The situation is analogous to lớn the higher-order trigonometric factors () = 2p+1 : they have sầu the advantage of being local but their order is finite.

*

A happy-go-lucky person does not plan much & accepts what happens without becoming worried.

Xem thêm: Definition Of More Often Than Not Là Gì Trong Tiếng Việt? More Often Than Not

Về việc này

*

*

*

Thêm công năng có lợi của detnhatrang.com.vn detnhatrang.com.vn vào trang mạng của người sử dụng áp dụng phầm mềm khung tra cứu tìm miễn mức giá của Shop chúng tôi.

Tìm kiếm vận dụng từ điển của công ty chúng tôi tức thì bây giờ với chắc hẳn rằng rằng các bạn ko khi nào trôi mất từ một đợt nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập detnhatrang.com.vns.com English detnhatrang.com.vns.com University Press Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications