Xeton Là Gì

  -  

– Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

Bạn đang xem: Xeton là gì

– Công thức cấu tạo của xeton:

*
Xeton là gì?" width="324">

Công thức tổng quát của xeton solo chức có dạng: R1-CO-R2

*
Xeton là gì? (ảnh 2)" width="703">

Cùng đứng đầu lời giải đọc thêm về Xeton nhé!

1. Cách gọi thương hiệu Xeton

Tên nỗ lực thế

 – Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C trong nhóm teo + on

Tên cội – chức

 – Tên gốc chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

2. đặc điểm vật lí


- Axeton là chất lỏng, dễ cất cánh hơi, tung vô hạn trong nước cùng là dung môi hòa tan không ít chất hữu cơ.

3. Tính hóa chất của Xeton

Phản ứng cùng với H2 /Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)
*
Xeton là gì? (ảnh 3)" width="731">

– Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, ko phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao, không làm mất đi màu hỗn hợp Brom như anđehit.

Xem thêm: Top 7 Game Thiêt Kế Thời Trang Hay, Thiết Kế Quần Áo, Trang Điểm 4+

Phản ứng nạm ở nơi bắt đầu hidrocacbon vị trí ở bên cạnh nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

4. Điều chế Xeton

– cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

*
Xeton là gì? (ảnh 4)" width="703">

– Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

– oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để thêm vào axeton.

5. Ứng dụng của Xeton

– Axeton được sử dụng làm dung môi trong sản xuất những hóa chất.

Xem thêm: Cục Cảnh Sát Đăng Ký Quản Lý Cư Trú Và Dữ Liệu Quốc Gia Về Dân Cư Tiếng Anh Là Gì

– Axeton còn là chất đầu để tổng hợp những chất hữu cơ đặc biệt quan trọng khác.

6. Trắc nghiệm

Câu 1: Từ andehit, xeton ý muốn chuyển trở thành ancol rất có thể dùng: 

A. Bội nghịch ứng lão hóa andehit, xeton bằng CuO, KMnO4

B. Bội phản ứn khử andehit, xeton bằng LiAlH4, H2

C. Phản bội ứng oxi hóa andehit, xeton bởi LiAlH4, H2

D. Phản nghịch ứng khử andehit, xeton bởi CuO, KMnO4

Câu 2: Để phân biệt các chất đựng riêng biệt fomalin, axeton, xiclohexan, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A. Dùng nước brom, sử dụng dung dịch dung dịch tím

B. Dùng thuốc demo AgNO3/NH3, cần sử dụng nước brom

C. Cần sử dụng dung dịch thuốc tím, cần sử dụng AgNO3/NH3

D. A, B, C đều đúng

Câu 3: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ:

A. Cumen


B. Propan-1-ol

C. Xiclopropan

D. Propan-2-ol

Câu 4: Không thể pha chế axeton bằng cách thức nào bên dưới đây?

A. Thoái hóa Cumen bằng oxi không khí

B. Nhiệt phân CH3COOH hoặc CH3(COO)2Ca

C. Thoái hóa ancol isopropylic bằng oxi (không khí có Cu xt)

D. Oxi hóa ancol propylic bởi CuO đun nóng

Câu 5: Sự biến đổi nhiệt độ sôi của các chất theo dãy: 

CH3CHO, CH3OH, C2H5OH là: 

A. Tăng

B. Giảm

C. Không thay đổi

D. Vừa tăng, vừa giảm

Câu 6: Các phản bội ứng bên dưới đây, phản nghịch ứng nào có thành phầm là xeton?

A. CH3-CHCl-CH3 + NaOH

B. CH3-CCl2-CH3+ NaOH

C. CH3-CH2-CH2Cl + NaOH

D. CH3-CH2-CHCl2 + NaOH

Câu 7: Cho sơ đồ gia dụng phản ứng : Butan → X → Y → Z → T → axeton 

Vậy X, Y, Z, T trong sơ thiết bị phản ứng bên trên theo thứ tự là: 

A. C2H4, CH3CH2OH, CH3CHO. CH3COOH

B. C2H6, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

C. C2H6, C2H4, CH3CH2OH, CH3COOH

D. Cả A cùng C số đông đúng

Câu 8: Từ propan-1-ol pha trộn axeton tối thiểu bao nhiêu phản ứng ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 9: Cho 0,92 gam tất cả hổn hợp X gồm C2H2 và CH3CHO tính năng vừa đầy đủ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 5,64 gam hóa học rắn. Tỷ lệ theo trọng lượng của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp X có giá trị theo thứ tự là: 

A. 60% với 40%

B. 28,26 % cùng 71,74%

C. 25% cùng 75%

D. 30,67% và 69,33%

Câu 10: Cho hợp chất hữu cơ Y công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư thu được thành phầm Z. Chất Z tác dụng với dung dịch HCl hoặc hỗn hợp NaOH hồ hết cho hai khí vô cơ. CTCT của Y là: